ScaleAQ leverer utstyr til oppdrettsnæringen, blant annet fôrflåter. Denne ble levert til Mowi. Flåtene er av typen SeaFarm Feeder og har alle en lagringskapasitet på 500 tonn fôr.Foto: Pressefoto
ScaleAQ leverer utstyr til oppdrettsnæringen, blant annet fôrflåter. Denne ble levert til Mowi. Flåtene er av typen SeaFarm Feeder og har alle en lagringskapasitet på 500 tonn fôr.Foto: Pressefoto
ScaleAQ leverer utstyr til oppdrettsnæringen, blant annet fôrflåter. Denne ble levert til Mowi. Flåtene er av typen SeaFarm Feeder og har alle en lagringskapasitet på 500 tonn fôr.Foto: Pressefoto

Vil gi kundene flere muligheter til å optimalisere driften

De tre nisjeselskapene slo seg sammen og nå satser de på å bli en totalleverandør av løsninger til oppdrettsnæringa.

ScaleAQ er et resultat av fusjonen av to store og et lite selskap som alle hadde det til felles at de leverte utstyr til fiskeoppdrettere. Aqualine var store på merdbasert teknologi som flytekrager, fortøyninger og nøter, Steinsvik hadde produkter som fôrflåter, kameraer og fôrsystemer, mens lillebror Aquaoptima, med kun 10 ansatte, var RAS-eksperter.

Med Kverva som majoritetseier i alle selskap, ble de operativt slått sammen i løpet av 2019, og lansert som ScaleAQ under AquaNor, sommeren 2019. Rett før jul kjøpte de også Moen Marin, en leverandør av arbeidsbåter (med cirka 30 ansatte).

- Vi er et nytt selskap med et nytt navn, men vi er tuftet på selskaper med svært lang erfaring.

- Krevende å bli til én organisasjon

IntraFish møter konsernsjef Geir Myklebust på selskapets nye hovedkontor ved Solsiden i Trondheim sentrum. Her jobber rundt 40 av konsernets om lag 950 ansatte.

zoomGeir Myklebust, konsernsjef i ScaleAQ.
Geir Myklebust, konsernsjef i ScaleAQ.

- De siste seks månedene har vi jobbet mye med å bli én organisasjon. Det er klart at det er krevende, og tar tid, men det meste begynner å komme på plass, sier Myklebust.

Ny-oppkjøpte Moen Marin har fortsatt kontorer et annet sted i byen, men skal flytte sammen med resten av gjengen i løpet av få måneder.

- Men de fleste av de ansatte jobber naturligvis ikke på kontor i byen - vi er der kundene er, og har salgs- og servicekontorer en rekke steder langs kysten både i Norge og andre land, sier Myklebust.

Mange utenlandsansatte

Rundt 60 prosent av konsernets ansatte jobber utenfor landets grenser.

- Vi har en stor organisasjon i Chile (cirka 200 ansatte), og egen fabrikk i Vietnam. Videre har vi salgs- og servicekontorer blant annet i Skottland, Canada, Færøyene, Island, Tasmania og rundt Middelhavet, opplyser konsernsjefen.

Rundt Middelhavet leverer konsernet utstyr til oppdrettere av seabream og seabass, men det er fortsatt laks som er deres desidert viktigste art, og står for rundt 90 prosent av omsetningen.

Det er noe ulik kultur i de ulike delene av konsernet.

- Vi er naturligvis ikke helt i mål med å skape en sterk, felles kultur, men jobber hver dag for det. I september skal vi for eksempel for første gang samle alle ansatte i Norge til en felles fagdag.

På mange områder og i mange land konkurrerer ScaleAQ med Akva Group. Sistnevnte hadde en omsetning på 3,1 milliarder kroner i 2019, og er dermed en del større. Akva har cirka 1.400 ansatte, mot de nevnte 950 i ScaleAQ.

Fire divisjoner

Navnene Steinsvik, Aqualine og Aquaoptima brukes ikke lengre.

- Vi er inndelt i fire divisjoner. Landbasert, sjøbasert, service og digital. Tanken med ScaleAQ er å ta vare på det beste fra alle selskapene, understreker Myklebust.

Selskapene hadde svært lite overlappende produkter og tjenester.

- Men det er store synergier. For eksempel var Aqualine veldig sterke i sine segment i Norge, men med kun eksport utenfor Norge. Steinsvik hadde et sterkt salgsapparat i mange land, som nå også selger utstyr og tjenester fra gamle Aqualine.

- Ble det nedbemanninger i back office? Dere trenger vel ikke dobbelt opp med regnskap, HR og slikt?

- Det ble ikke nedbemanninger, siden organisasjonene var veldig trimmet. Flere av disse funksjonene var også outsourcet i noen av selskapene, så dermed var det svært lite som var dobbelt opp.

zoomGeir Myklebust i ScaleAQ har en stor oppgave foran seg når han skal forme én organisasjonskultur for tre selskaper som har slått seg sammen.
Geir Myklebust i ScaleAQ har en stor oppgave foran seg når han skal forme én organisasjonskultur for tre selskaper som har slått seg sammen.

Vil bli rådgiver og partner, ikke bare drive salg av enkeltkomponenter

Konsernets strategi er å bli en totalleverandør av løsninger i tillegg til å være spesialist på enkeltkomponenter og salg.

- Vi skal følge kundenes behov, og kunne tilby dem en totalpakke. Vi ønsker å bli en partner og rådgiver.

I 2019 omsatte konsern for rundt 1,9 milliarder kroner, men regnskapet er ikke ferdigstilt ennå.

- Fremover skal vi satse enda sterkere på innovasjon og utvikling. Vi skal også satse mer på landbasert, hvor vi ser stor aktivitet.

- Hvordan er konkurransen på RAS-anlegg?

- Det er veldig tøff konkurranse, og komplekse prosjekter. Når nye anlegg bygges, er det en kombinasjon av avansert RAS-teknologi og et byggeprosjekt. Vi blir presset både på tid og pris, og må finne stadig bedre måter å jobbe på.

Gamle Aquaoptima jobbet primært med prosjekter utenfor Norge, men fokuserer nå mer her hjemme.

- Norge er et veldig modent marked

ScaleAQ opererer i mange ulike markeder, i ulike land.

- Generelt er det tøff konkurranse, kanskje særlig i Norge, hvor det på flere områder ligger akkurat i grenseland for hva som er lønnsomt.

Myklebust sier at markedet i Norge er svært modent og godt utviklet.

- Får vi en vridning til mer lakseproduksjon på land?

- I Norge vil nok produksjonen hovedsakelig skje på sjø i overskuelig fremtid. Hvordan utviklingen blir internasjonalt er det svært vanskelig å svare på. Landbasert produksjon er et område vi satser på, men i første omgang hovedsakelig på settefiskproduksjon, men ser også en tendens til forespørsler på matfisk og postsmolt.

Vil ha ansatte med gode holdninger

Kun rundt 10 prosent av konsernets ansatte er kvinner.

- Vi har dessverre en overvekt av menn. Dette er en ganske tradisjonell industri og bransje, men vi har definitivt et ønske om å ha inn flere damer. Vi har sett en vridning og det er nå mer kvinner som søker seg til bransjen, det tror vi er positivt for alle.

- Hvordan kan unge som vil inn i næringen få jobb hos dere?

- Jeg mener at det viktigste er at de har en god holdning, interesse for næringen og vil stå på. Det er viktigere enn den formelle utdannelsen, men det er klart at i mange stillinger må en også ha en relevant utdannelse i bunn.

- Er det vanskelig å få ansatt folk?

- Nei, jeg synes at det går relativt greit å rekruttere. Vi satser på å være innovative, og kunne tilby et interessant og utviklende arbeidsmiljø. Vi jobber hver dag for å være attraktiv for nye, men ikke minst for dem som allerede jobber her.

Konsernsjefen selv er relativ fersk i næringen.

- Jeg har jobbet innen farmasi siden 1995, i Nycomed Pharma-systemet. Først i Oslo, senere i Zürich i Sveits, hvor jeg bodde med familien. I 2018 flyttet vi tilbake til Trondheim, hvor jeg kort tid etterpå begynte med oppbyggingen av ScaleAQ.

Bedring gjennom digitalisering

Han synes oppdrettsnæringen er «en spennende bransje med store utviklingsmuligheter».

- Det er masse muligheter, og skjer så mye, så raskt. Det er allerede en høy grad av automasjon, men det utvikler seg raskt.

ScaleAQ jobber også med digitalisering, maskinlæring og kunstig intelligens.

- Det gir våre kunder flere muligheter til å optimalisere driften på. Det kommer stadig flere sensorer i produktene, noe som gir muligheter som å bedre fôring, miljø og andre prosesser.

Konsernsjef er opptatt av at data skal være åpne, og kunne deles mellom ulike systemer.

- Åpne grensesnitt og APIer gjør at systemer og utstyr snakker bedre sammen og utveksler data, som vil gi kunden bedre innsikt. Målet er å gjøre det så enkelt som mulig for kunden.

- Hvordan ser lakseoppdrett ut om 10 år?

- Nå skjer det så mye så fort at det tørr jeg ikke ha noe sterk mening om, i alle fall ikke offentlig, avslutter ScaleAQ-sjefen, men ScaleAQ ønsker sammen med våre kunder å være med å utvikle og forme næringen.

ScaleAQ eies hovedsakelig av Kverva, investeringsselskapet til oppdrettsmilliardær og Salmar-gründer Gustav Witzøe.

( VILKÅR )
 
Del saken