Nofima leder prosjektet Ethicatch, der de skal se på garn, line og snurrevad. Illustrasjonsfoto: Lars A. Oma
Nofima leder prosjektet Ethicatch, der de skal se på garn, line og snurrevad. Illustrasjonsfoto: Lars A. Oma
Nofima leder prosjektet Ethicatch, der de skal se på garn, line og snurrevad. Illustrasjonsfoto: Lars A. Oma

Nå skal de finne ut hvordan villfisk kan fanges mest mulig skånsomt

Et nytt forskningsprosjekt skal både sikre fiskevelferd, god kvalitet og lønnsomhet.

Det er kystfisket som skal under lupen når Nofima setter i gang et samarbeid med Universitetet i Tromsø og Veterinærinstituttet. 

Gjennom forsøksfangst, eksperimentelle studier, kvalitetsmålinger og økonomiske modeller skal torsken fra kystfisket undersøkes, skriver Nofima i en pressemelding

Garn, line og snurrevad

Forskerne skal undersøke hva som skjer med fisk når den fiskes med garn, line og snurrevad under ulike forutsetninger.

De skal blant annet se på fiskens tilstand når den er i fiskeredskapet i ulik tidsperiode, sjøtemperatur, tetthet og hvordan slike forhold påvirker kvaliteten.

Resultatene fra forskningsfisket skal sammenlignes med kommersielt fisket torsk. 

Ulike typer stress

I en fangstsimulator - en slags «tredemølle» for fisk, med strøm som simulerer vanlige fangstforhold, skal de dokumentere flere sider av fiskens velferd. Da skal de blant annet se på om ulike typer stress gir ulike utslag på fisken.

I kvalitetsmålinger skal fisk fra både forsøksfisket, simulatoren og kommersielt fiske sammenlignes. Det gjøres blant annet ved hjelp av lysteknologi, der fisken går gjennom en avansert gjennomlysing for å finne tegn på kvalitetsendringer.

Pris og kvalitet

Forskerne skal også se på sammenhengen mellom skånsom fangst og pris på fisken. Her skal de blant annet intervjue fiskere og fiskekjøpere. 

- Prosjektgruppens kompetanse dekker både marin biologi, teknologi, samfunnsfag og filosofi, sier seniorforsker Silje Kristoffersen i meldingen. 

Prosjektet Ethicatch varer i tre år og er finansiert av Norges forskningsråd. 

( VILKÅR )
 
Del saken