Det finnes totalt rundt 200 landbaserte oppdrettsanlegg i Norge, hovedsakelig settefiskanlegg. Av dem er rundt 70 RAS-anlegg.Illustrasjonsfoto: Alltech
Det finnes totalt rundt 200 landbaserte oppdrettsanlegg i Norge, hovedsakelig settefiskanlegg. Av dem er rundt 70 RAS-anlegg.Illustrasjonsfoto: Alltech
Det finnes totalt rundt 200 landbaserte oppdrettsanlegg i Norge, hovedsakelig settefiskanlegg. Av dem er rundt 70 RAS-anlegg.Illustrasjonsfoto: Alltech

- Brukerfeil i RAS-anlegg kan gi store tap

Innen få år vil over 1000 nordmenn jobbe med RAS, men ikke alle har grunnleggende kompetanse.

- Produksjon av fisk i RAS-anlegg er komplisert. Vi har sett mange eksempler på at brukerfeil har forårsaket store tap, sier Svein Martinsen til IntraFish.no.

Han er utviklingssjef i Morefish, et selskap som jobber mye med resirkuleringsanlegg (RAS). Han var en av foredragsholderne under Sintef-konferansen Tekset i Trondheim, som startet i går.

zoomSvein Martinsen, utviklingssjef i Morefish AS.
Svein Martinsen, utviklingssjef i Morefish AS.

De seneste årene er det aller meste av nye settefiskanlegg i Norge blitt bygget som RAS-anlegg. Byggingen har løpt litt fra utdanningen av kvalifisert personell, mener utviklingssjefen.

- Vi har totalt rundt 200 landbaserte oppdrettsanlegg i Norge, hovedsakelig settefiskanlegg. Av dem er rundt 70 RAS-anlegg, sier Martinsen.

I snitt jobber det rundt 10 personer per anlegg.

- Innen et par år vil det trolig være 1.000 personer i Norge som jobber ved RAS-anlegg. De må ha kompetanse til å drive et avansert anlegg, understreker han.

Mener alle trenger kunnskap

Morefish tilbyr tjenester som prosjektering og drift av RAS-anlegg, samt kurs.

- Vi har både krasjkurs over et par dager, samt modulbaserte kurs, hvor første modul går over seks dager, som vi gjennomfører ute hos bedriftene, sier Martinsen til IntraFish.

Så langt har de kjørt kurs for rundt 200 personer.

- Til å begynne med holdt vi kurs med samarbeidspartnere, kurs som viste seg å være for teoretisk og komplisert for mange. Nå har vi tatt ned nivået, og forsøker å få med alle, sier han.

Mange av dem som jobber på settefiskanlegg har ikke kompetanse om RAS.

- Vi treffer folk med ulike utgangspunkt, som glasskjærere, bilmekanikere og biologer. Ikke alle har grunnleggende kompetanse, sier Martinsen.

Han mener at det ikke bare er de som jobber med produksjon av fisk som trenger kompetansepåfyll.

- Det er alt fra leverandører og investorer, til utdanningssektoren og så videre. Det er viktig å kjenne til risikoen med RAS-produksjon. Det meste av fisken som produseres i RAS-anlegg er knallgod fisk, men en kan naturligvis også produsere dårlig fisk. Det avhenger av teknologi og kompetanse.

zoomEn typisk feil som gjøres i RAS-anlegg er manglende kalibrering av pH-loggere.
En typisk feil som gjøres i RAS-anlegg er manglende kalibrering av pH-loggere.

Nyutdannede er godt dekket

Både videregående skoler og universitet tilbyr nå ulike RAS-kurs.

- Men mange jobber allerede i bransjen - hva med dem? NTNU Videre har noen kurs, det finnes noen fagbrev, vi tilbyr kurs, men det er behov for et større løft. Det totale fagtilbudet er kanskje ikke tilstrekkelig. Trykket er kanskje særlig på dem som allerede er i industrien, men nå skal over på et RAS-anlegg.

Martinsen sier flere ganger at RAS-produksjon er komplisert.

- Det er tverrfaglig, og en skal kunne litt om alt. Det er prosessindustri, hvor en skal ha kontroll på en stor koloni av mikroorganismer, kontroll på fisk, biologi, fiskehelse - og kunne mye om vannkvalitet, automasjon og så videre.

Mye erfaringsbasert

De som jobber på RAS-anlegg i dag har hovedsakelig erfaringsbasert kunnskap.

- Så lærer en litt av kolleger, men om en skal over på RAS-anlegg er det ikke noen å lære fra. Kun rundt 10 prosent av kunnskapen kommer gjennom aktiv læring som kurs og utdanning. Det finnes heller ingen gode forum for deling av kompetanse.

Martinsen mener at «alt henger sammen med alt».

- Utdanningstilbudet har så vidt kommet i gang med å tilpasse seg til RAS - kanskje bør industrien selv engasjere seg mer?

Han mener også at det er mangel på gode lærebøker i faget.

- Hva er pH?

En typisk feil som gjøres i RAS-anlegg er manglende kalibrering av pH-loggere.

- Dermed får en helt feil måledata, og gjør beslutninger på feil grunnlag. Noen mangler også basiskunnskap. En gang vi holdt kurs, og jeg hadde snakket om pH-loggere i en times tid, var den en som spurte om hva pH egentlig er.

En annen feil som går igjen er manglende styring av biofilteret i anlegget.

- En setter inn fisk for tidlig, og kan få for mye nitritt. Det er dødelig for fisken.

Feil bruk av ozon forekommer også - og det kan være farlig for både folk og fisk.

- Det er mange flinkefolk som jobber i settefisknæringen, men en kan ikke forvente at folk som ikke har utdannelse innen dette uten videre skal kunne gå over fra gjennomstrømmingsanlegg til RAS-anlegg, sier Martinsen.

- Mange av RAS-leverandørene tilbyr vel kurs når de leverer nye anlegg?

- Ja, men det er ofte ikke tilstrekkelig. Noen tilbyr for eksempel en to dagers teknisk gjennomgang, noe som blir for lite.

Gode RAS-folk er en mangelvare, ifølge Martinsen.

- Har du noen års erfaring med RAS-produksjon, er du en svært attraktiv på jobbmarkedet.

Her kan du lese flere saker fra IntraFish: 

( VILKÅR )
 
Del saken