Doktorgradsstipendiat Erna Irene Hegglands forskning viser at lakselus med mindre opptak av jern har sterkt redusert eggproduksjon.ILLUSTRASJON: Erna Irene Heggland
Doktorgradsstipendiat Erna Irene Hegglands forskning viser at lakselus med mindre opptak av jern har sterkt redusert eggproduksjon.ILLUSTRASJON: Erna Irene Heggland
Doktorgradsstipendiat Erna Irene Hegglands forskning viser at lakselus med mindre opptak av jern har sterkt redusert eggproduksjon.ILLUSTRASJON: Erna Irene Heggland

Ny forskning kan gjøre lusen lakselei og barnløs

Lakselusen er en parasitt som mange i oppdrettsnæringen har kommet tett på. Erna Irene Heggland (29) har gått tettere på enn de fleste. Torsdag disputerer hun til doktorgrad på lusens kosthold.

Som mange andre parasitter lever lakselusen godt på blodet til verten, laksen. Ikke bare oppdrettslaks, for lakselusen har eksistert side om side med laksen i uminnelige tider.

Tilfanget av stasjonær laks har derimot økt. Nå ønsker forskeren å skille deres veier.

zoomErna Irene Heggland.
Erna Irene Heggland.

Jern og heme

- Det er kanskje greiest bare å si «jern», sier stipendiat Heggland til Tekfisk.

For enkelthets skyld. Hun sikter både til molekylet jern og til molekylet heme, som er en viktig del av lusens diett.

Heme er en jernholdig substans fra blant annet proteinet hemoglobin.

- Lusen er avhengig av næringsstoffer fra laksen. Vi ønsker å blokkere for denne næringen, sier hun.

Ved å manipulere lusens evne til både jernopptak og jernlagring, fant hun ut at det gikk ut over eggproduksjonen.

Uten det viktige molekylet jern, produserte lusene få egg. De som ble laget klekket ikke.

Mulig vaksine

Kartleggingen av lakselusens svakheter kan lede frem mot utviklingen av en vaksine, forteller Heggland.

Det er imidlertid langt frem i tid, og hun forteller at det generelt er vanskelig å lage vaksiner mot parasitter.

I tillegg skal en slik vaksine testes, repeteres, og sjekkes for å sikre at den ikke er skadelig for fisken.

- Det er en lang prosess, sier hun.

En ferdigstilt vaksine skal også testes i større skala i næringen.

zoom13. februar 2020 disputerer Erna Irene Heggland til doktorgrad i forskningen på lakselusens meny og næringsopptak. 
13. februar 2020 disputerer Erna Irene Heggland til doktorgrad i forskningen på lakselusens meny og næringsopptak. 

Disputerer til doktorgrad

Torsdag 13. februar disputerer hun med doktorgradsavhandlingen «Hematophagy in the salmon louse (Lepeophtheirus salmonis). Characterization of genes and proteins involved in parasite blood-feeding».

Hematophagy er det parasitter gjør når de spiser blod fra vertsdyret. Heggland har forsket på lakselusens arvestoff og proteiner i denne prosessen.

Heggland kommer fra Hardanger, har studert molekylærbiologi, og har en master i medisinsk biologi ved Nifes (nå Havforskningsinstituttet).

Hun forteller at hun kom inn i et miljø for fiskeforskning, og ble tipset om en doktorgrad som ble utlyst ved Lakselussenteret på Universitetet i Bergen.

Ungt fagfelt

Forskning rundt opptak av heme er et uavklart fagfelt, og Heggland forteller at hun har gjort viktige funn.

En del av forskningen rettet seg mot en spesiell hem-reseptor, et protein i lusens tarm. Den har tidligere ikke vært knyttet til opptak av heme.

Forskningen til Heggland har vist at det nettopp er denne reseptoren som tar opp heme i organismen.

- Vi har også klart å hemme opptaket av heme, forteller hun.

Det er dette proteinet som kan bli målet for en mulig vaksine, og det kan også få betydning for andre fagfelt, som for eksempel forskningen rundt flått. Heggland ønsker imidlertid ikke å spekulere rundt dette.

Ferritin sikrer jernlagring

Jernlagringsproteinet ferritin finnes både hos dyr og insekter. I laboratorieforsøk har hun manipulert og «skrudd ned» nivået i et bestemt gen.

- På den måten får jeg mindre produksjon av ferritin, proteinet som bestemmer evnen for lagring av jern, forteller hun.

Hud og blod på menyen

Heggland har også forsket på når lusen begynner å spise blod, og hvordan det påvirker lusen.

- Lusen spiser normalt ikke blod før den er blitt mobil, forteller hun.

I dette før-voksne stadiet spiser lusen hud, og er ikke stor nok til å nå inn til blodet i fisken.

( VILKÅR )
 
Del saken