UNDERSØKER: Forskerne Otte Bjelland og Keno Ferter undersøker hvor langt hai-ungene i morens mage har kommet i utviklingen. Med på merketeamet var også Jan Hinriksson og Victor González Triginer.Foto: Victor González Triginer / Havforskningsinstituttet
UNDERSØKER: Forskerne Otte Bjelland og Keno Ferter undersøker hvor langt hai-ungene i morens mage har kommet i utviklingen. Med på merketeamet var også Jan Hinriksson og Victor González Triginer.Foto: Victor González Triginer / Havforskningsinstituttet
UNDERSØKER: Forskerne Otte Bjelland og Keno Ferter undersøker hvor langt hai-ungene i morens mage har kommet i utviklingen. Med på merketeamet var også Jan Hinriksson og Victor González Triginer.Foto: Victor González Triginer / Havforskningsinstituttet

Gravide pigghåer skal gi forskerne flere svar

Havforskningsinstituttet har satellittmerket fem gravide pigghåer. Målet er å finne haienes vandringsmønster og ukjente gyteområde, skriver instituttet i en artikkel på sine nettsider.

Pigghåen er en av de vanligste haiartene i norske farvann. Arten ble tidligere overfisket, og den er nå oppført på Norsk rødliste som truet.

Finne gyteområder

- Vi vet at situasjonen heldigvis har bedret seg for bestanden i nordøstatlanteren de siste 20 årene. Men det er også mye vi ikke vet om pigghåen, sier haiforsker Claudia Junge.

For eksempel vet ikke forskerne hvor den gyter. Det skal de fem satellittmerkede, gravide haiene nå avsløre.

Pigghå føder levende unger og går gravide med hvert kull i opptil to år. Satellittmerkene henger fast i bare seks måneder før de flyter opp og «ringer hjem».

Brukte ultralyd

- Pigghåen kan være vanskelig å finne, men vi fikk uvurderlig hjelp fra publikum via fritidsfiskegrupper på Facebook, forteller Junges forskerkollege Keno Ferter.

Pigghåen opptrer i tette stimer fordelt på hunner, hanner og blanda ungfisk. Der det er en, finner du gjerne mange.

Nord for Langenuen kom merketeamet over en stim av utelukkende godt voksne, gravide hunner. Ved hjelp av ultralyd kunne forskerne bekrefte svangerskap før de festet merkene like bak ryggfinnen. Havforskningsinstituttet har for øvrig tillatelse til å fange og merke haiene.

- Nå er det bare å smøre seg med tålmodighet til senere i vår. Da får vi forhåpentligvis se noen interessante reiseruter, sier Junge.

Ved å finne gyteområdene håper Junge vi kan bli i bedre stand til å ta vare på de gravide hunnene og de nyfødte haiene.

- De er nøkkelen for å gjenoppbygge bestanden, sier Junge i artikkelen.

( VILKÅR )
 
Del saken