SATSER PÅ FREMTIDSPRODUKT: Leonore Olsen og gode samarbeidspartnere etablerer produksjon av veganske sjømatprodukter på Indre Kvarøy i Lurøy. - Vi tror at tare er et produkt for framtiden, sier gründeren på Helgeland.Foto: Janita Zenteno
SATSER PÅ FREMTIDSPRODUKT: Leonore Olsen og gode samarbeidspartnere etablerer produksjon av veganske sjømatprodukter på Indre Kvarøy i Lurøy. - Vi tror at tare er et produkt for framtiden, sier gründeren på Helgeland.Foto: Janita Zenteno
SATSER PÅ FREMTIDSPRODUKT: Leonore Olsen og gode samarbeidspartnere etablerer produksjon av veganske sjømatprodukter på Indre Kvarøy i Lurøy. - Vi tror at tare er et produkt for framtiden, sier gründeren på Helgeland.Foto: Janita Zenteno

Tare fra Lofoten skal bli snacksprodukter på Helgeland

Gründer Leonore Olsen og hennes SJY Seaweed AS etablerer produksjon av veganske sjømatprodukter på Indre Kvarøy i Lurøy.

Selskapet med det velklingende helgelandske navnet SJY ble etablert i 2018 og realiserer allerede i neste måned en produksjon for et snackprodukt av tare.

- Kysten av Nord-Norge har den beste sjømaten som er å oppdrive, mener gründer Leonore Olsen, som ser fram til å servere snacks til et stadig mer miljø- og bærekraftbevisst marked. 

Bærekraft

- SJY er etablert for å ta ut potensialet som ligger i makroalger samt å lage arbeidsplasser på ytre Helgeland. Vi har en uttalt mening med vår virksomhet: SJY introduserer en bærekraftig fremtid gjennom vegansk sjømat, forklarer Olsen til Fiskeribladet. 

Produktene skal være i en slik prisklasse at folk flest skal kunne ha råd til å unne seg en smak av Helgeland, og produksjonen baserer seg i første omgang på å kjøpe tare fra eksisterende norske produsenter. 

- Vi vil først hente tare fra Lofoten og Vesterålen, forklarer Olsen. På lengre sikt planlegger bedriften å produsere egen tare samt å utvikle flere produkter, og både produksjonslokalitet og fabrikk blir på Indre Kvarøy i Lurøy.

Lokal produksjon

Søknaden for produksjon av makroalger på lokaliteten Rundholman er allerede godkjent av Lurøy kommune og Kystverket, og endelig vedtak fra Nordland Fylke forventes i løpet av våren. Den omsøkte lokaliteten ligger mellom Indre- og Ytre Kvarøy og i et gyteområde for torsk.

- Tare er et naturlig habitat for torsk og vi forventer ingen negative konsekvenser av dette tareanlegget i sammenheng med torskens gyting eller oppvekst i området. Det er kanskje heller grunn til å anta det motsatte; torsken kan nyte godt av tareskogen som et oppvekstområde i tidlige livsstadier, mener Olsen.

zoomSNACKS AV TARE: SJY Seaweeds snackprodukter blir å finne i utvalgte norske utsalgssteder i løpet av våren og sommeren. På noe lengre sikt rigger SJY Seaweed for eksport.
SNACKS AV TARE: SJY Seaweeds snackprodukter blir å finne i utvalgte norske utsalgssteder i løpet av våren og sommeren. På noe lengre sikt rigger SJY Seaweed for eksport.

På hjemmebane

Olsen kommer opprinnelig fra Kvarøy, men har de siste ti årene bodd i Tromsø.

- For tiden er jeg mest på Kvarøya, i forbindelse med at vi skal få fabrikken opp og gå. Men spør du om hvor jeg bor, så vet jeg ikke helt hva jeg skal svare, sier Olsen. 

Hun har gjennom sin utdanning og sitt arbeid som forsker i Sintef lenge vært interessert i hvordan man kan utnytte nye marine ressurser. I en periode har hun jobbet mye med snøkrabbe, men nå er det tare og mulighetene knyttet til denne ressursen som opptar hennes tid.

Ikke tråling

Flere av de lokale lurøyfjerdingene har vært bekymret for at virksomheten skal bidra til taretråling med påfølgende konsekvenser, forteller Olsen. Men hun vil gjerne berolige de som stiller seg skeptisk til planene.

- Det er et privilegium for oss å kunne love at SJYs produksjon både på kort og lang sikt ikke påvirker vill norsk tareskog. Denne forblir urørt, sier Olsen.

- Dette er ikke et grønnmalingsprosjekt. Sjømatforbrukere kommer til å ha økende krav til hva norsk sjømat skal levere hva gjelder bærekraft. Markedene for veganske produkter øker og i en verden med økende fokus på klima kommer vegansk sjømat fra Helgeland til å kunne svare på alle disse forventningene. Spesielt med tanke på klima er dette et perfekt produkt; brun tareskog binder tre ganger så mye Co2 som regnskogen i Amazonas og i sin opprinnelige form er tare karbon-negativ, sier hun.

zoomHELGELAND: Det er i dette området, ved Rundholman, SJY Seaweed tenker å produsere tare til sin produksjon.
HELGELAND: Det er i dette området, ved Rundholman, SJY Seaweed tenker å produsere tare til sin produksjon.

Ung næring

Tarenæringen i Norge er enda ung. Olsen tror at ved hjelp av produkter i kjente formater, som for eksempel snackprodukter, blir det mulig å øke konsumet av tare og på denne måten løfte omsetningen av tare som sjømat.

- Det er vår formening at vi trenger å lage lettfattelige produkter av tare som folk forstår. Tare som næringsmiddel har i lange tider har vært brukt i Norge, men med matvaner i utvikling og en sjømatkonsum i forandring, så må vi lage produkter som i høyere grad enn før er klar-til-konsum. I tillegg har jodnivåer vært en utfordring. Vi vet i dag hvordan man industrielt på enkle måter fjerner brorparten av jod i tare, og næringen kommer til å ha kontroll på disse nivåene på produkter som går ut i markedene. Vi har tro på at tare er et produkt for fremtiden, og vi har sterk tro på at Nord-Norge klarer å realisere potensialet som ligger i vegansk sjømat og tare, sier Olsen.

Smakstesting

Arbeidet med det ferdige produktet er allerede godt i gang, og Olsen har knyttet til seg kompetanse i Nofima i utarbeidelsen av snackproduktet.

- Vi har blant annet fått med oss folk med gastronomisk bakgrunn, som tester ut smaker, forteller Olsen. Hun har klokkertro på prosjektet, og ser et betydelig vekstpotensiale i et marked der veganske produkter får en stadig større plass. Bevisstheten rundt å gjøre bærekraftige matvalg øker i befolkningen, og Olsen ser ikke bort fra at eksport til Europa og USA kan bli aktuelt med tiden.

- Sjømat fra Helgeland er i verdensklasse, og vi gleder oss til å gire opp markedet, når våre første forpakninger er klare, sier Olsen. 

Bedriften har mottatt støtte fra Lurøy kommune, Kystinkubatoren og Innovasjon Norge, og eies av gründer Leonore Olsen sammen med Kvarøy Fiskeoppdrett og Yngve Olsen.

Les også: 

( VILKÅR )
 
Del saken