Nekkar har fått 10 millioner kroner fra Innovasjon Norge for å utvikle lukket merd.Foto: Nekkar
Nekkar har fått 10 millioner kroner fra Innovasjon Norge for å utvikle lukket merd.Foto: Nekkar
Nekkar har fått 10 millioner kroner fra Innovasjon Norge for å utvikle lukket merd.Foto: Nekkar

Nekkar har fått 10 millioner kroner fra Innovasjon Norge til en lukket oppdrettsmerd

Teknologiselskapet Nekkar i Bergen skal samarbeide med «et kjent oppdrettsselskap» om fleksibel og lett løsning, uten bruk av kjemikalier.

Nekkar sin løsning for lukkede merder skal gi flere fordeler i form av effektivitet i drift og kontroll over produksjonen, sier selskapet i en pressemelding. 

Innovasjon Norge har nå gitt Nekkar et stipend på 10 millioner kroner, som del av det norske miljøteknologi-programmet. 

Selve merden er lovet å være mindre kostnadskrevende enn tilsvarende anlegg på land, og skal samtidig gi fordeler i form av dramatisk reduksjon i lus og rømming. Målet er, heter det, at det ikke skal trengs kjemikalier for å rense merden.

Selskapet mener at deres system bruker mindre energi enn andre anlegg.

Merden skal i tillegg kunne resirkuleres til bruk i annen industri. 

Utvikling og pilotfase skal vare frem til 2023, heter det i pressemeldingen. 

( VILKÅR )
 
Del saken