PLAST:  Forskning tyder på at giftigheten i plastpartikler avhenger av blant annet konsentrasjon og partikkelstørrelse.Ill.foto: Christoph Noever / Universitetet i Bergen
PLAST:  Forskning tyder på at giftigheten i plastpartikler avhenger av blant annet konsentrasjon og partikkelstørrelse.Ill.foto: Christoph Noever / Universitetet i Bergen
PLAST:  Forskning tyder på at giftigheten i plastpartikler avhenger av blant annet konsentrasjon og partikkelstørrelse.Ill.foto: Christoph Noever / Universitetet i Bergen

Forskere: Jo mindre plastpartiklene er, desto farligere er de

En rekke forskere fra Havforskningsinstituttet (HI) og senter for ernæring ved Universitetet i Bergen (UiB), har undersøkt og oppsummert hva en vet så langt om plastpartikler.

Felles for mange av plaststudiene forskerne har sett på, er at de fastslår at små mikro- og nanoplastpartikler er giftigere for livet i havet enn større plastpartikler.

Kan gå inn i blod og lever

- Et stort antall vitenskapelige artikler viser at dersom man eksponerer dyr og plankton for plastpartikler, så får det negative effekter. Vi ser også at desto mindre partiklene er, desto mer negative effekter får de, sier Tanja Kögel, forsker ved HI i en artikkel på instituttets nettsider.

Med utgangspunkt i artiklene om studiene som utsatte krepsdyr, skjell, fisk, andre dyr eller mikroalger for plastpartikler, viste et større antall av studiene større negativ effekt om de var eksponert for de mindre partiklene.

- Plastpartikler i mikrometerstørrelse kan gå inn i blodet og leveren. Når de er i nanometerstørrelse kan de tilsynelatende transporteres inn i alle vev, sier plastforskeren.

Størrelse, ikke antall

Kögel mener plastforskere må begynne å se på størrelsen til partiklene, ikke bare antall, slik det ofte har blitt gjort tidligere.

- Det vi ikke vet er om det finnes så mange av de minste plastpartiklene i miljøet og i dyrene at de er over giftighetsterskelen, sier Kögel og legger til:

- Forskning tyder på at giftigheten i plastpartikler avhenger av blant annet konsentrasjon, partikkelstørrelse, partikkeltilstand og polymertype.

( VILKÅR )
 
Del saken