Bygget til Tytlandsvik Aqua AS skal stå ferdig i mars 2021Illustrasjon: Tytlandsvik Aqua AS
Bygget til Tytlandsvik Aqua AS skal stå ferdig i mars 2021Illustrasjon: Tytlandsvik Aqua AS
Bygget til Tytlandsvik Aqua AS skal stå ferdig i mars 2021Illustrasjon: Tytlandsvik Aqua AS

Kruse Smith bygger oppdrettsanlegg på land

Selskapet har fått oppdrag fra Tytlandsvik Aqua AS om å forestå utbygging av bedriftens postsmoltanlegg i Tyttlandsvik.

Selskapet har fra før to produksjonshaller for post-smolt (unglaks), men skal nå utvide driften ytterligere. Kruse Smith har tegnet avtale om å bygge en produksjonshall, med opsjon på tre tilsvarende bygg. Produksjonshallen består av fire kar som hvert rommer ca 2000 m3 vann og et RASanlegg som renser og resirkulerer 99% av vannet som benyttes i produksjon.

Bygget skal stå ferdig i mars 2021.

( VILKÅR )
 
Del saken