Slik vil muligens Akvaplan Nivas nye interaktive strømmodell se ut. I fremtiden skal selskapet gjøre det mulig å spå smittespredning av lakselus.Illustrasjon: Akvaplan-niva
Slik vil muligens Akvaplan Nivas nye interaktive strømmodell se ut. I fremtiden skal selskapet gjøre det mulig å spå smittespredning av lakselus.Illustrasjon: Akvaplan-niva
Slik vil muligens Akvaplan Nivas nye interaktive strømmodell se ut. I fremtiden skal selskapet gjøre det mulig å spå smittespredning av lakselus.Illustrasjon: Akvaplan-niva

Akvaplan-niva skal utvikle nytt luseverktøy

Snart håper forskerne å forutse hvordan lakselusa sprer seg med havstrømmene

Akvaplan-niva har sammen med prosjektpartnerne fått 12 millioner av Norges forskningsråd til å bygge et interaktivt luseverktøy for oppdrettsnæringen. Lerøy Aurora er en av partnerne i det nye forskningsprosjektet.

Om Akvaplan-niva: 

 

  • Er ett av Norges ledende kompetansemiljøer innen akvakultur og vannmiljø.
  • Selskapet har omtrent 130 ansatte og ti avdelingskontorer i inn- og utland (Island og Frankrike). Hovedkontoret er i Tromsø. 
  • Akvaplan-niva er spesiell fordi bedriften både er et forskningsinstitutt (på økosystemer i hav og vann) og et konsulentselskap.
  • Selskapet leverer alle typer tjenester knyttet til etablering og risikovurdering av akvakulturrelaterte aktiviteter og annen industri.

- Vi skal rett og slett prøve å få best mulig oversikt over havstrømmene nær kysten, ved å se på geometrien av kysten og strømmene. Det gjør vi sammen med Meteorologisk institutt. De har sine egne modeller, så kommer vi til å bidra med modellen vår som spår mønstre bedre nær kysten, sier seniorrådgiver i Akvaplan-niva, Ole Anders Nøst. Han er ansvarlig for prosjektet. 

Håper å forutse lusespredning fra anlegg til anlegg

Nøst forteller at selskapet hadde sitt første møte med samarbeidspartnerne Meteorologisk institutt, UiO og PO3 Kunnskapsinkubator 14. januar. Lerøy Aurora kunne ikke delta da.

Sammen skal partnerne forsøke å lage fysiske modeller for å lese strømsituasjonen i havet best mulig. 

- Ut av dette skal vi lage et verktøy for oppdrettsnæringen, slik at de kan se hvordan lakselus spres med strømninger. De vil også kunne lese strømretninger og konjekturen mellom oppdrettsanlegg - hvordan lusen kan spres fra et anlegg til et annet. 

Fikk 12 millioner kroner for prosjektet

«A management tool for coastal Aquaculture based on knowledge on nearshore ocean circulation dynamics», er et fireårigprosjekt. 

Norges forskningsråd har gjennom programmet MAROFF bevilget 12 millioner kroner til Akvaplan-niva, Meteorologisk institutt, Universitetet i Oslo (UiO) og Florida Golf Coast University for prosjektet. 

I modellutviklingen vil det være stort fokus på spredningsmodellering av lakselus. Det interaktive verktøyet skal la brukerne kombinere modelldata og statistikk for å se potensiell spredning av lakselus. 

Dette vil kunne brukes i planleggingsarbeidet til oppdrettsnæringen. 

Har en del å gå på rundt strømmodeller 

Nøst forteller at bakgrunnen for prosjektet er at prosjektpartnerne vil være med på å løse problemene til oppdrettsnæringen. 

- Vi ønsker å få mest mulig viten og kunnskap om dette. Vi ser det er en del å gå på rundt strømmodeller. Der skal vi gå inn og gjøre en forandring. Å lage interaktive verktøy koblet mot modellene, det er tanken. 

I dag har Akvaplan-niva allerede en forgjenger til dette prosjektet, nemlig havstraum.no. Der kan havstrømmer og salinitet måles i Finnmark og Troms. 

Ønsker at modellen blir interaktiv

Nøst forklarer at det partnerne ser for seg er et interaktivt verktøy:

- Vi vil kunne se hvordan avfall og lakselus sprer seg fra et punkt til et annet basert på havstrømmer. Vi lager et verktøy som er interaktivt på den måten at den viser spredning automatisk, og statistikk over det siste året. Det er en ting som vil bli utviklet gjennom prosjektet. 

Et sentralt punkt for verktøyet er at det skal bli brukt av oppdrettsnæringen. 

Les også: 

( VILKÅR )
 
Del saken