Hvilke utslag gir ulike forvaltningsregimer? spør Nofima. Et nytt forskningsprosjekt skal gi svar. Foto: Kjersti Kvile
Hvilke utslag gir ulike forvaltningsregimer? spør Nofima. Et nytt forskningsprosjekt skal gi svar. Foto: Kjersti Kvile
Hvilke utslag gir ulike forvaltningsregimer? spør Nofima. Et nytt forskningsprosjekt skal gi svar. Foto: Kjersti Kvile

Norge skal lære av andre lands oppdrettsforvaltning

Forskere fra fire land skal finne svar på hvordan oppdrettsnæringen skal forvaltes for å sikre en bærekraftig utvikling.

Forskerne som skal utveksle oppdrettserfaringer, kommer fra Canada, Færøyene, Island og Norge.

Nofima mener det haster å komme med kunnskap om hva som er god forvaltning, i og med at oppdrettsnæringen vokser i nordlige og arktiske strøk. 

- Ved å sammenligne forvaltningen i fire ulike nordlige land, ønsker vi å styrke denne kunnskapsutviklingen, sier forsker Ann-Magnhild Solås i Nofima i en pressemelding. 

Hun leder forskningsprosjektet som har fått navnet «FourSalmon».

Har vært på Island

Forskerne møttes på Island i fjor høst. Da startet de kartleggingen av de ulike forvaltningsmetodene i laksenæringen. Spesielt konsentrerer de seg om hvordan hensyn til miljø- og samfunnseffekter er tatt inn i regelverket.

De ser blant annet for hva som er kriteriene for å få tillatelser til å drive lakseoppdrett og hva som er kriteriene for fortsatt produksjon i sjø. Forskerne møtte representanter fra blant annet mattilsyn, miljø- og planmyndighet og havforskning på Island, i tillegg til fiskeriorganisasjonen som inkluderer oppdrettsaktører. 

Lignende kartlegging skal også gjøres på Færøyene, i Canada og i Norge.

Finner ulikheter

- Målet med prosjektet er å studere hvordan forvaltningen i de ulike landene er organisert og praktisert. En slik sammenligning vil gi ny innsikt til myndighetene, havbruksnæringene og lokalsamfunn, sier Solås.

Forskerne slår fast at de fire landene har ulike løsninger for hvordan og hvor ofte vekst tillates, om tillatelser er tidsbegrensede eller ikke, og ulike krav som stilles i prosessen.

- Vi ser også at det er ulike måter å hente inn kunnskap på, og ulike former for risikovurderinger. Det er ikke dermed sagt at løsningene i de andre landene vil passe i Norge, men vi er likevel interesserte i å se hva vi kan lære av andres måter å gjøre ting på, sier Solås. 

Deler funn

Planen er at den kunnskapen som samles gjennom prosjektet skal gjøre tilgjengelig for de fire landenes myndigheter på ulike forvaltningsnivå - både sentralt, regionalt og lokalt.

Forskerne planlegger også å dele sine funn med andre forskermiljø gjennom møter og konferanser. 

( VILKÅR )
 
Del saken