Eide Fjordbruk har lokaliteter blant annet i Hardangerfjorden.Foto: Kjersti Kvile
Eide Fjordbruk har lokaliteter blant annet i Hardangerfjorden.Foto: Kjersti Kvile
Eide Fjordbruk har lokaliteter blant annet i Hardangerfjorden.Foto: Kjersti Kvile

Eide Fjordbruk kan få utviklingstillatelse til Salmon Zero likevel

Nærings- og fiskeridepartementet opphever avslaget fra Fiskeridirektoratet.

Når Tekfisk snakker med daglig leder i Eide Fjordbruk, Sondre Eide, sitter han på toget og er ennå ikke fullt orientert om omgjøringen av avslaget.

Om fremtiden for prosjektet, mener han at de må vente og se hva tiden vil vise.

- Vi har stor tro på konseptet, så det er kjekt om det kan komme videre.

Svært viktig

Eide Fjordbruk søkte i 2017 om tre tillatelser for det lukkede merdanlegget «Salmon Zero». Fiskeridirektoratet mente at konseptet ikke oppfylte vilkåret om «betydelig innovasjon», og avslo søknaden 6. desember 2017.

- Det er lenge siden vi søkte, og det er klart at mye har skjedd i mellomtiden, sier Eide.

Han forteller at det er et stort, komplisert og innovativt prosjekt, som er svært krevende økonomisk. Utviklingstillatelsen er dermed svært viktig for Eide Fjordbruk.

- Vi er veldig glade for at departementet ser innovasjonsgraden og håper direktoratet gjør det realiserbart. 

zoomDaglig leder Sondre Eide i Eide Fjordbruk. 
Daglig leder Sondre Eide i Eide Fjordbruk. 

Søknaden

I den opprinnelig søknaden fra Eide het det at konseptet innebar «miljøvennlig, kostnadseffektiv og bærekraftig oppdrett i helt lukkede sjøanlegg med full resirkulering av produksjonsvann.» 

Selskapet ønsket å få full kontroll over utslipp til miljø, redusere luse- og sykdomstrusler og la fisken bruke energien til å holde seg friske og vokse raskt. 

Eksisterende teknologi, mente direktoratet

Fiskeridirektoratet mente at konseptet kun var en ny sammensetning av mange ulike, kjente komponenter og tekniske løsninger, deriblant resirkulersingsteknologi som allerede var i bruk i landsbasert oppdrett.  Også betongmerden var ferdigutviklet, av Fishfarming Innovation.

Eide Fjordbruk ville også utvikle et «system for å flytte fisk både mellom enhetene og fra enhetene til brønnbåt på en skånsom og effektiv måte som også opprettholder barrièrene mellom produksjonsenhetene», heter det i brevet fra Nærings- og fiskeridepartementet, datert 7. januar 2020.

Også dette ble av Fiskeridirektoratet ansett for å være eksisterende teknologi. 

Opphevet vedtaket

I departementets brev i år, heter det: «Fiskeridirektoratets vedtak om avslag på søknaden til Eide Fjordbruk AS om utviklingstillatelser 6. desember 2017 oppheves. Klagen fra Eide Fjordbruk AS tas til følge hva gjelder vilkåret om betydelig innovasjon.»

Saken sendes tilbake til Fiskeridirektoratet for videre behandling, da også til vurdering av om vilkåret om betydelige investeringer er oppfylt.

Departementet bemerker at det er en viss forskjell mellom «naturlig videreføring» og «naturlig videreutvikling» av eksisterende løsninger, og vurderer at «prosjektet Salmon Zero samlet sett vil innebære utvikling av ny teknologi.» 

I denne podkasten kan du høre mer om hva Eide Fjordbruk holder på med: 

( VILKÅR )
 
Del saken