Det finnes mange ulike typer oppdrettskar på markedet, blant annet sirkulære, åttekantede og lengde-strømkar.Illustrasjonsfoto: Akva Group
Det finnes mange ulike typer oppdrettskar på markedet, blant annet sirkulære, åttekantede og lengde-strømkar.Illustrasjonsfoto: Akva Group
Det finnes mange ulike typer oppdrettskar på markedet, blant annet sirkulære, åttekantede og lengde-strømkar.Illustrasjonsfoto: Akva Group

Forsker på det optimale karet for landbasert oppdrett

Det handler om å sikre laksen skikkelige svømmeforhold og at oksygen og fôr sprer seg jevnt rundt til alle deler av karene som brukes i lukkede anlegg på land.

I forskningssenteret CtrlAQUA jobber forsker Khurram Shahzad nettopp med å undersøke hvordan vannstrømmene oppfører seg i små og store kar og hvordan man kan forbedre dem ved hjelp av datamodellering (computational fluid dynamics) og simulering, opplyser Nofima i et nyhetsbrev.

Ved å bruke slike modeller kan produsentene både slippe å lage prototyper av kar og gjennomføre kostbare eksperimenter.

Bedre velferd

- Den viktigste hensikten med beregningene er å hjelpe industrien å utvikle mer optimale oppdrettskar, som både gir fisken skikkelige svømmeforhold, og samtidig sørger for at vannstrømmene sprer oksygen og fôr jevnt rundt slik at man unngår «døde soner». Dersom dette gjøres riktig vil man også oppnå at karene blir mest mulig selvrensende. Å sørge for riktig hydrodynamikk i karene fører til mindre energibruk og forbedrer velferden i landbasert oppdrett, sier Shahzad i pressemeldingen.

zoomKhurram Shahzad, forsker ved forskningssenteret CtrlAQUA.
Khurram Shahzad, forsker ved forskningssenteret CtrlAQUA.

Det finnes mange ulike typer oppdrettskar på markedet, blant annet sirkulære, åttekantede og lengde-strømkar. Karene varierer også i størrelse.

Samarbeid med industrien

- Vi samarbeider mye med industrien. De sender oss skisser av eksisterende eller nye tanker under utvikling. Vi lager en datamodell og simulerer hvordan de vil fungere. Senere tester vi ved å justere forskjellige parametere, for eksempel innløps- og utløpshastigheter, plassering av innløp og utløp på forskjellige dybder, innløpsorienteringsvinkler og antall dyser på hvert innløp og deres retning, sier Shahzad.

CtrlAQUA

CtrlAQUA er et senter for forsknings-drevet innovasjon (SFI) som skal legge grunnlag for utviklingen av fremtidens lukkede oppdrettskonsepter for postsmolt.

Landbasert oppdrett handler om at fisk oppdrettes i kar på land, i stedet for i merder eller lukkede anlegg til havs.

( VILKÅR )

 
Del saken