Fiskeriminister Harald T. Nesvik på Ombordfryst 2020. Foto: Kjersti Kvile
Fiskeriminister Harald T. Nesvik på Ombordfryst 2020. Foto: Kjersti Kvile
Fiskeriminister Harald T. Nesvik på Ombordfryst 2020. Foto: Kjersti Kvile

Fiskeriministeren krever at fiskerne tar vare på hele fisken

Norge må utnytte marine ressurser bedre, fastslår Harald T. Nesvik.

Torsdag denne uken arrangerte Norges sjømatråd årets Ombordfryst-konferanse. En av de første talerne var fiskeriminister Harald T. Nesvik (Frp). 

Kom med krav

Han tok blant annet opp at det er viktig å få verdier ut av restråstoffet fra fiskeriene. Fra talerstolen stilte fiskeriministeren et krav til de 320 deltakerne på konferansen.

- Det kravet kommer jeg til å stille sterkere og sterkere og sterkere. Vi skal ta vare på hele fisken, sa Nesvik. 

Han mener utviklingen går i riktig retning, men at det fremdeles er en vei å gå. 

Ikke påbud

Fiskeriministeren understreket at han ikke vil komme med påbud om at alt restråstoffet skal tas til land.

- Men vi ønsker at alt skal kunne utnyttes lønnsomt.

For å lykkes, kreves det teknologi, produktutvikling, markedsarbeid og dokumentasjon, mener Nesvik. 

- Vi som myndigheter bidrar gjerne, men det er næringa selv som må se at dette er viktig.

Fiskeriministeren var i tillegg innom krav om at mer fisk skal på auksjon. Han brukte også mye av taletiden sin på Brexit. 

( VILKÅR )
 
Del saken