Nordlaks' «Bjørg Pauline» dagen før sjøsettingen ved Tersan-verftet i Tyrkia. «Bjørg Pauline» blir det første av selskapets to brønnbåter som skal ha LNG-basert hybriddrift. Foto: Merete Kristiansen / Nordlaks
Nordlaks' «Bjørg Pauline» dagen før sjøsettingen ved Tersan-verftet i Tyrkia. «Bjørg Pauline» blir det første av selskapets to brønnbåter som skal ha LNG-basert hybriddrift. Foto: Merete Kristiansen / Nordlaks
Nordlaks' «Bjørg Pauline» dagen før sjøsettingen ved Tersan-verftet i Tyrkia. «Bjørg Pauline» blir det første av selskapets to brønnbåter som skal ha LNG-basert hybriddrift. Foto: Merete Kristiansen / Nordlaks

På Nordlaks sine to nye brønnbåter blir det full gass

Til sommeren kommer Nordlaks' nyeste flåtetilskudd «Bjørg Pauline» hjem til Stokmarknes. Den bringer med seg en helt ny giv for næringen.

 - Det som er tøft, er at Nordlaks velger å kutte diesel, sier markedssjef Thomas Myhre i NSK Ship Design til Tekfisk. Selskapet har stått for design og utvikling.

Ennå er det mye som gjenstår.

- Båten skal utrustes og males, så den må opp i dokk for å gjøres ferdig, forteller kommunikasjonssjef Lars Fredrik Martinussen i Nordlaks til Tekfisk.  Til neste år er det søsterskipets tur til å bli ferdigstilt.

zoomKaptein Per Tore Paulsen og maskinsjef Svein Arild Jakobsen sveiser sammen de første skrogdelene til den første av to nye brønnbåter.
Kaptein Per Tore Paulsen og maskinsjef Svein Arild Jakobsen sveiser sammen de første skrogdelene til den første av to nye brønnbåter.

Lokalt design

Harstad-selskapet NSK Ship Design fikk oppdraget med å tegne og utvikle fartøyene, som har fått typebetegnelsen NSK LFC 4300 LNG. 

NSK Ship Design tok tidlig kontakt med Nordlaks. De mener at hver av brønnbåtene kan spare miljøet for utslipp av 1864 tonn CO2 i året, med en reduksjon på 30 prosent fra motordrift alene.

Begge fartøy er hybridløsninger på LNG-gass og batteri, og inngår i Nordlaks’ miljøstrategi. 31 av selskapets 39 oppdrettsanlegg har gått over til landstrøm, og fire til skal kobles på i løpet av året.

zoomNordlaks forteller at det er første gang hybridteknologien på LNG og batteri brukes på brønnbåter. 
Nordlaks forteller at det er første gang hybridteknologien på LNG og batteri brukes på brønnbåter. 

Berømmer Nordlaks

Thomas Myhre i NSK Ship Design berømmer Nordlaks, og mener de er fremst i næringen med å ta i bruk ny teknologi. 

- Det er også viktig at dette er økonomisk bærekraftig, mener han. 

LNG er rimeligere, har høyere energitetthet, og Myhre forventer at kostnadene kuttes med 30 prosent. Han forteller at selskapet tidligere har levert to fôrfartøy med LNG, men at disse har krav om «take me home»-løsning på diesel. Det har ikke brønnbåtene.

Gründer

Gründer Inge Berg uttalte ved sjøsettingen at de nye brønnbåtene er viktige for Nordlaks og for Havfarmene. Han er direktør for strategi, konsept- og prosjektutvikling i Nordlaks.

zoomPå kaien i Tyrkia står Kurt Werner Nilsen (brønnbåtansvarlig i Nordlaks), Per Tore Paulsen (skipper i Nordlaks), Ivan Chekanin (NSK Ship Design), Svein Arild Jakobsen (skipper i Nordlaks), Øyvind Nikolaisen (NSK Ship Design).
På kaien i Tyrkia står Kurt Werner Nilsen (brønnbåtansvarlig i Nordlaks), Per Tore Paulsen (skipper i Nordlaks), Ivan Chekanin (NSK Ship Design), Svein Arild Jakobsen (skipper i Nordlaks), Øyvind Nikolaisen (NSK Ship Design).

Havfarmene, også designet av NSK Ship Design, er oppdrettanlegg til havs og for vanskeligere forhold enn tradisjonelle anlegg. Gevinsten ligger i miljø og nye produksjonsområder. 

Store fordeler

- Det er store investeringer, sier Martinussen, men legger til at selskapet på sikt kan nyte godt av redusert vedlikehold, logistikk og driftskostnader.

- Når ingeniørene i NSK viser oss at det er mulig å ta i bruk ny teknologi som både gir lavere utslipp og senker kostnader, så er det et prosjekt vi gjerne vil være med på, sier han.

Store avstander gjør at det så langt ikke er planer om å koble de siste fire anleggene til landstrøm, men Martinussen mener at det på sikt kan være aktuelt med andre løsninger.

Tilpasset havdrift

Det første Havfarm-anlegget ligger syv kilometer ut, og blir stasjonært. Før jul startet arbeidet med fremføring av landstrøm.

Det andre anlegget vil være flyttbart, og her satser Nordlaks på en hybrid løsning på diesel og batteri. Begge anlegg skal komme i drift i 2020.

Myhre i NSK Ship Design forteller at den første Havfarmen nå er satt sammen i Kina, og at de kommende brønnbåtene er tilpasset operasjonene som foregår på disse.

zoomFremste part av Nordlaks sin Havfarm ved verftet i Yantai i Kina.
Fremste part av Nordlaks sin Havfarm ved verftet i Yantai i Kina.

Dynamisk posisjonering

Dynamisk posisjonering skal sikre at «Bjørg Pauline» og søsterskipet holder posisjon ved oppdrettsanlegg i eksponerte områder. 

- Dette er operasjoner som er kjent innen offshore, men som ikke er brukt i havbruk, sier Myhre.

Norske leverandører er «godt representert» i styringssystemene, som omfatter fire kraftige 750 kW thrustere, to foran og to bak. Blant annet vil PG Flow Solutions, som underleverandør til Cflow Fish Handling AS levere sjøvanns-sirkulasjonspumpe, og Rolls-Royce blir leverandør av fire LNG-motorer, propulsjon og DP-system.

Lusebehandling

Brønnbåtene gir mulighet for ikke-medikamentell lusebehandling, og vil utstyres for ferskvannsbehandling. 

Martinussen forteller at det gir en stor økning i kapasiteten ved anleggene. Tidligere har Nordlaks driftet den såkalte «Miljøflåten» sammen med Eidsfjord Sjøfarm. Her valgte selskapene Optilicer, som bruker temperert vann. 

Den gamle «Bjørg Pauline» hadde en brønnkapasitet på 2900 kubikkmeter, mens nye «Bjørg Pauline» vil ha en kapasitet på 4300. Kapasiteten vil økes ytterligere når nybygg nummer to skipes hjem.

zoom«Bjørg Pauline» er solgt, men Nordlaks kjøper oppdragstid på fartøyet. 
«Bjørg Pauline» er solgt, men Nordlaks kjøper oppdragstid på fartøyet. 

Offentlig støtte

Det er første gang denne hybrid-teknologien er tatt i bruk på brønnbåter. Nordlaks har fått støtte fra både NOx-fondet og fra Enova. Enova går inn med rundt 3,1 millioner kroner, og forteller i en pressemelding at de er avhengige av aktører som går foran.

NOx-fondet støtter båt nummer to med inntil 56 millioner kroner: omleggingen kan nemlig kutte hele 136 tonn NOx - tilsvarende utslippene fra 85000 nyere dieselbiler.

- Man ser forhåpentlig effekten av sånne investeringer når vi kan gå først og vise at nye energibærere kan være fremtiden, sier Martinussen.

Norsk teknologi

Båten bygges i Tyrkia, men teknologien om bord er stort sett norsk og og med lokale leverandører. 

På spørsmål om en bevisst, lokal strategi, svarer Martinussen:

- Dette er leverandører vi kjenner fra før, og da er det naturlig å gå til dem. I tillegg er Norge ledende på teknologi rettet mot havbruk og oppdrett.

Fremtiden

Hydrogen og biodiesel er i dag ikke tilgjengelige nok. Myhre i NSK Ship Design forteller at andre energibærere kan komme i fremtiden, og at hydrogen har et for stort fotavtrykk til at det kan forsvares som bærekraftig i denne sammenhengen.

- Vi følger med, men vi må holde oss til teknologi som er tilgjengelig, sier han, og understreker at LNG er det drivstoffet som i dag har mulighet til å erstatte annet maritimt drivstoff. 

Martinussen i Nordlaks ler når vi spør om han kan røpe navn på søsterskipet.

- Nei, jeg tror ikke man har konkludert ennå, sier han.

Solgte og leier tilbake

Den forrige «Bjørg Pauline» ble i september 2018 solgt til Intership Nord for å frigjøre kapital. Deler av mannskapet fulgte med båten, som nå seiler som «Inter Nord». Nordlaks har inngått en charter-avtale med Intership, og båten gjør oppdrag for Nordlaks.

- Båten som nå får navnet «Bjørg Pauline» ble kontrahert i februar 2018, og kontrakten for bygging av søsterskipet ble inngått i desember 2018 i etterkant av salget, sier Martinussen.

De to nye fartøyene vil være heleid av Nordlaks.

zoomHjemreisen blir først til sommeren. Før den tid skal båten ferdigstilles på verftet i Tyrkia. 
Hjemreisen blir først til sommeren. Før den tid skal båten ferdigstilles på verftet i Tyrkia. 
( VILKÅR )
 
Del saken