Så langt har lusen stort sett blitt telt manuelt.Arkivfoto: Anders Furuset
Så langt har lusen stort sett blitt telt manuelt.Arkivfoto: Anders Furuset
Så langt har lusen stort sett blitt telt manuelt.Arkivfoto: Anders Furuset

Nå kan det bli åpnet opp for automatisk lusetelling

Mattilsynet åpner for at nye metoder som oppfyller minimumskravene til telling, kan tas i bruk.

Den nye lakselusforskriften er nå sendt på høring, og oppdretterne må komme med sine innspill innen 6. april.

Lakselus er en av de største utfordringene i oppdrettsnæringen og Mattilsynet er tydelig på at denne høringen er en av de viktigste for oppdrettsnæringen  i år:

- Dagens lakselusforskrift er snart åtte år gammel og gått ut på dato. Det har skjedd mye både på kunnskaps- og teknologifronten som gjør at vi trenger en ny forskrift, sier Elisabeth Wilmann, direktør for avdeling fisk og sjømat i Mattilsynet.

zoomDirektør i Mattilsynet, Elisabeth wilmann, ber oppdretterne komme på banen dersom de har innspill til ny luseforskrift.
Direktør i Mattilsynet, Elisabeth wilmann, ber oppdretterne komme på banen dersom de har innspill til ny luseforskrift.

Åpner for telling av lus i merd?

I forskriftsforslaget likestilles alle metoder for telling av lus. Det kan i teorien innebære at man kan telle lus i åpen merd.

Mattilsynet opplyser i sin melding at så fremt man kan dokumentere at nye metoder oppfyller minimumskravene til telling, så kan metoden benyttes.

- Ny teknologi kan dermed redusere belastningen for fisken og forenkle tellearbeidet for oppdrettsnæringen, sier Wilmann i en melding på tilsynets nettside. 

Det finnes forskjellige leverandører som leverer automatisk lusetelling, som for eksempel Aquabyte og Stingray

Nye lusegrenser

I tillegg foreslås det lusegrenser for både anlegg og merder.

- Vi foreslår én lusegrense for anlegget og én for merder. Formålet med dette er å unngå så mye lus i en merd at det påvirke fiskens velferd. Lusegrensen skal fortsatt regnes som et gjennomsnitt, men gjennomsnittet skal fra nå av også vektes, fortsetter Wilmann i meldingen.

Mattilsynet understreker at det på nåværende tidspunkt ikke er foreslått endringer i regelverket om tvangsmulkt eller gjeldende praksis knyttet til biomassereduksjon. Tidligere bestemmelse om tvangsmulkt er videreført i forslaget.

Mattilsynet sier i meldingen at de vil se nærmere på bestemmelsen om tvangsmulkt og praksis vedrørende biomassereduksjon. Eventuelle forslag vil bli sendt på høring senere.

( VILKÅR )
 
Del saken