Fishglobe V6 skal produseres i polyetylen og ha dobbelt skrog.Illustrasjon: Fishglobe
Fishglobe V6 skal produseres i polyetylen og ha dobbelt skrog.Illustrasjon: Fishglobe
Fishglobe V6 skal produseres i polyetylen og ha dobbelt skrog.Illustrasjon: Fishglobe

Nå er det endelig bestemt: Fishglobe får to utviklingstillatelser

Fiskeridirektoratet holder på innstillingen fra i fjor.

Fishglobe får dermed to av de tre utviklingstillatelsene selskapet har søkt om. Hver av tillatelsene er på 780 tonn maksimalt tillatt biomasse (MTB) og varer i fem år. Allerede i august i fjor vurderte Fiskeridirektoratet det slik at konseptet kun hadde behov for to tillatelser. Selskapet har ikke klagd på dette vedtaket. 

Fishglobe AS søkte om tre utviklingstillatelser for å utvikle konseptet Fishglobe V6 i august 2017. 

Fishglobe er en globeformet, lukket, flytende produksjonsenhet for oppdrett av fisk. Enheten er helt lukket i toppen. I november ble en mindre utgave av globen fylt med fisk for aller første gang. Utviklingstillatelsene gjelder en globe som er nesten ti ganger så stor som den som nå er i sjøen.

I fjor høst bestemte Fiskeridirektoratet at konseptet Fishglobe V6 falt innunder ordningen med utviklingstillatelser, riktignok «under tvil»

( VILKÅR )
 
Del saken