Illustrasjon av Salmars nye dypvannsmerd.Foto: Salmar
Illustrasjon av Salmars nye dypvannsmerd.Foto: Salmar
Illustrasjon av Salmars nye dypvannsmerd.Foto: Salmar

Salmar kan få problemer med å plassere sin nye havmerd

Oljedirektoratet varsler mulig konflikt med oljefelt.

Salmar-selskapet Mariculture kan få trøbbel med sitt ønske om lokalisering for den planlagte havmerden sin, skriver avisa Hitra-Frøya

Fiskeridirektoratet har på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet kartlagt områder utenfor grunnlinjen som er egnet for oppdrett av laks. De har tilrådd elleve områder som kan være aktuelle konsekvensutredning. Tre av disse ligger utenfor Frøya: Frøyabanken sør, Frøyabanken nord og Haltenbanken sør. 

Mariculture ønsker å plassere sin nye havmerd sørvest for områdene som er foreslått av direktoratet. 

Direktoratet mener likevel Maricultures egendefinerte område kan bli med i en konsekvensutredning.

Oljedirektoratet på sin side har varslet at havbruksanlegg kan komme i konflikt med oljeleting i området.

Fiskeridirektoratet overlater til politikerne å velge mellom olje eller laks,skriver Hitra-Frøya.

Den nye havmerden Smart Fish Farm er dobbelt så stor som Ocean Farm 1, som har åtte konsesjoner. 

zoomDen røde ringen viser omtrent hvor Salmars Mariculture ønsker å plassere den nye havmerden. De orange områdene viser oljefelt.
Den røde ringen viser omtrent hvor Salmars Mariculture ønsker å plassere den nye havmerden. De orange områdene viser oljefelt.
( VILKÅR )
 
Del saken