DNB har gitt Atlantic Sapphire eksportfinansiering til byggingen av kjempeanlegget i Florida.Foto: Atlantic Sapphire
DNB har gitt Atlantic Sapphire eksportfinansiering til byggingen av kjempeanlegget i Florida.Foto: Atlantic Sapphire
DNB har gitt Atlantic Sapphire eksportfinansiering til byggingen av kjempeanlegget i Florida.Foto: Atlantic Sapphire

Landbasert oppdrett blir stadig mer interessant for DNB

Vil finansiere flere prosjekter i årene som kommer.

- Generelt ser vi utrolig mange initiativ til å bygge landbaserte anlegg, både i Norge og land som USA, Kina, Sverige også videre. De fleste av prosjektene sliter med å få finansiering, sier Anne Hvistendahl til IntraFish

Hun leder sjømatvirksomheten i DNB, og møter Intrafish sammen med seniorrådgiver Dag Sletmo for en oppsummering at året som gikk, og tanker for året som kommer.

Trangt nåløye

Atlantic Sapphire har tidligere offentliggjort at DNB har gitt dem eksportfinansiering til byggingen av kjempeanlegget i Florida.

- For oss er det viktig med industrielle eiere, teknologi som har bevist at den fungerer og at selskapet har en langsiktig konkurransedyktig kostnadsposisjon, sier Hvistendahl, og poengterer at hun ikke omtaler enkeltkunder.

Hvistendahl understreker at selskap i tidlig fase generelt alltid må finansieres med hovedsakelig egenkapital.

- Når de har kommet i gang, kan det være flere måter å skaffe fremmedkapital for å finansiere arbeidskapital og så videre. Det er et trangt nåløye å få finansiering til landbasert lakseproduksjon. At en har ledelse som kan drive dette på en god måte er kjempeviktig, noe vi også ser fra Norge hvor mange stortsmoltanlegg har hatt oppstartsproblemer, sier hun.

zoomAnne Hvistendahl og Dag Sletmo i DNB i kantinen øverst i bankens hovedkontor i Bjørvika i Oslo.
Anne Hvistendahl og Dag Sletmo i DNB i kantinen øverst i bankens hovedkontor i Bjørvika i Oslo.

Positiv til Island

De to banktoppene er positiv til utviklingen av lakseoppdrett på Island. Der er fire selskaper som alle delvis har norske eiere i ferd med å bygge opp landets laksenæring fra omtrent null for få år siden til en forventet produksjon på noen få titalls tusen tonn i løpet av et par år.

- Island er veldig spennende, og den politiske risikoen er blitt redusert i løpet av året ved at flere av lisensene har gått fra midlertidige til permanente, sier Sletmo.

Han sier at det «nesten alltid er noen problemer med oppstart av nye virksomheter», noe det også var på Island.

- Men i 2019 har det vært bedre drift enn i 2018, og vi venter at 2020 blir enda bedre enn 2019, sier Sletmo.

Billig energi

Hvistendahl sier at DNB har direkte eksponering mot islandsk lakseoppdrett, men vil ikke utdype hvor mye.

- Jeg kan si såpass at vi har direkte utlån til flere selskaper der. Island har noen fordeler sammenlignet med Norge, som tilgang til billig energi noe som gjør det rimeligere å produsere stor smolt. Videre benytter noen lavarenset sjøvann, og landet ligger nærmere USA enn Norge gjør.

Overrasket over uroen i Chile

DNB er verdens største sjømatbank, men en total eksponering mot sjømat på 54 milliarder kroner. Halvparten av det er direkte relatert til lakseoppdrett.

- Vi har vokst gjennom året. Noe av økningen skyldes valutakurseffekter, men det har også vært en underliggende vekst, sier Hvistendahl.

Banken har eksponering i alle lakseproduserende land, naturligvis også Chile som er verdens nest største lakseprodusent.

- Den politiske uroen i Chile i høst kom litt overraskende. Vi er litt bekymret, men samtidig er Chile et velfungerende land med sterke institusjoner. De stopper ikke opp å gjøre business, sier Hvistendahl.

Politisk risiko og lakselus

Sletmo håper at Chile kan utvikle seg i retning av at det blir mindre forskjeller mellom folk.

- Det er store ulikheter internt i Chile. Og selv om Chile er det landet i Latin-Amerika med høyest reallønn per capita, er de et OECD-land. De er det eneste OECD-landet i Sør-Amerika, så selv om de er rike sammenlignet med nabolandene, sammenligner de seg kanskje heller mer med andre OECD-land, sier han.

Politisk risiko er én ting, men DNB-toppene er vel så bekymret for lakselus.

- Vi har vært bekymret for det høye lusenivået i Chile. Det er fortsatt høye nivåer, men de har heldigvis falt litt de seneste par månedene, noe som er ekstra positivt nå på vei inn i sommeren der nede, sier Sletmo.

Likte du denne artikkelen? Les flere saker fra IntraFish.no:

( VILKÅR )
 
Del saken