Brønnbåt Nord Lofotens nybygg, levert av Aas Mekaniske Verksted. Båten skal ha base hos Ellingsen Seafood på Skrova.Illustrasjon fra Aas Mekaniske Verksted
Brønnbåt Nord Lofotens nybygg, levert av Aas Mekaniske Verksted. Båten skal ha base hos Ellingsen Seafood på Skrova.Illustrasjon fra Aas Mekaniske Verksted
Brønnbåt Nord Lofotens nybygg, levert av Aas Mekaniske Verksted. Båten skal ha base hos Ellingsen Seafood på Skrova.Illustrasjon fra Aas Mekaniske Verksted

Aas Mekaniske Verksted bygger ny hybrid brønnbåt

Verftet har inngått en ny kontrakt med rederiet Brønnbåt Nord Lofoten om byggingen av en hybrid brønnbåt.

Båten er av verftets eget design, type AAS 1202 STDE-Hybrid.

- Dette er et skip med stort fokus på miljø med lavt drivstofforbruk og sterkt redusert utslipp til luft, sjø og støy, og spesielt designet for å operere i et relativt eksponert og værhardt område med base hos Ellingsen Seafood på Skrova, skriver Aas Mek. Verksted i en pressemelding.

Brønnbåten bygges med diesel-elektrisk fremdrift og ESS-batterianlegg for hybrid drift. Skipet vil også ha stor landstrømkapasitet. 

Full rensing av eksosutslipp

ESS-batteripakken båten blir utstyrt med brukes for å ta belastningstoppene under drift. Det reduserer antall generatorer i drift, og dermed drivstofforbruket. Båten vil også kunne ligge til kai uten en «høylytt generator» i kortere eller lengre perioder, avhengig av landstrømkapasiteten i havn. 

«Båten skal også utstyres med full rensing av eksos utslipp etter nye IMO NOx Tier III krav med NOx rensing av eksos, og som totalt gir et sterkt redusert utslipp til luft og støy», heter det i pressemeldingen. 

Nybygget overleveres rederiet november 2021

Nybygget har en lastekapasitet på 1.200 kubikkmeter og er spesielt designet for lukket transport. Brønnbåten har også RSW-kjøling, og er lavt dyptgående for smolttransport, med dewatering-system for ferskvannsbehandling av fisken. 

Skroget bygges i utlandet, men det opplyses ikke hvor i pressemeldingen. 

Nybygget er planlagt for overlevering til rederiet i november 2021. 

«Båten er topp utstyrt for transport av levende fisk i åpent eller lukket system på en sikker og skånsom måte, null utslipp under lukket transport med overvåkning, rensing og behandling av all vann sirkulasjon, filter system for oppsamling av lus, UV behandling av vann inn og ut av lasterommene», heter det i pressemeldingen. 

Brønnbåten er også designet for å trykk-losse til merd, eller direkte til landbaserte anlegg for sortering, avlusning og lignende uten bruk av vakuumpumpe. Det er for mest mulig skånsom behandling av fisken. 

63,86 meter lang

Nybyggets hoveddimensjoner er 63,86 meters lengde, 14 meters bredde og en dybde i riss på 5,3 meter. 

Lasterommet har et volum på 1.200 m³, fordelt på to fiskebrønner utstyrt med skyveskott og systemer for trykklast- og lossing. Båten er innredet for et mannskap på 10 personer. 

Brønnbåt Nord Lofoten er et nytt brønnbåtselskap som ble stiftet i 2019. Det er et lokalt samarbeid mellom Brønnbåt Nord og Ellingsen Seafood. Denne brønnbåten blir det andre nybygget som Aas Mek. Verksted leverer til Brønnbåt Nord. 

Det første nybygget vil leveres i første kvartal 2021

- Vi fra verftets side ser på denne kontrakten med Brønnbåt Nord Lofoten AS som meget viktig for vår posisjon som ledende brønnbåt bygger, og vi er svært glad for at rederiet nå ønsker å satse på et meget miljøvennlig skip, skriver Aas Mek. Verksted.

( VILKÅR )
 
Del saken