Eide Fjordbruk er blant dem som får forskningsstøtte.Foto: KJERSTI KVILE
Eide Fjordbruk er blant dem som får forskningsstøtte.Foto: KJERSTI KVILE
Eide Fjordbruk er blant dem som får forskningsstøtte.Foto: KJERSTI KVILE

Oppdrettere får millioner i støtte til ny forskning

Bremnes Seashore, Eide Fjordbruk, Lerøy og Mowi er blant selskapene som har fått penger fra Forskningsrådet til forskning og innovasjon i næringslivet.

- Forskning og innovasjon blir stadig viktigere når vi skal omstille oss. Vi ønsker at flere bedrifter skal satse og investere for å utvikle fremtidens næringsliv. Pengene skal bidra til at bedrifter tør å satse på prosjekter som gir store verdier til samfunnet, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.

Bærekraft viktig

Forskningsrådet mottok totalt 352 søknader fra bedrifter i alle fylker. Bedriftene som har søkt driver i hovedsak innenfor industri og tjenester, hav, petroleum, miljøvennlig energi og CO2-håndtering, og mat og landbaserte bioressurser.

I utlysningen er bærekraft et viktig element. For å kunne velge søknadene som har best faglig innhold og størst muligheter til kommersiell suksess, bruker Forskningsrådet fageksperter på aktuelle fagområder ifra hele verden.

Disse har fått støtte

Lerøy Seafood Group ha fått 5,98 millioner kroner til en grunnleggende studie på effekt av svømmetrening for smolt. Prosjektet skal forske på hvordan man kan gjøre laksen sunnere ved å sette ut smolten i basseng med vannstrøm. Det skal gjøre den sterkere og sunnere og bidra til at den trenger mindre medisiner når den senere settes ut i sjøen.

Bremnes Seashore, Eide Fjordbruk og Mowi har fått 6 millioner kroner hver i støtte til tre ulike prosjekter. Bremens Seashore til prosjektet «Fremtidens lakseoppdrett», Eide Fjordbruk til et prosjekt på nedsenkbar oppdrettsmerd med fleksibel dybde og luftbobling for svømmeblærefylling hos laks, og Mowi til et prosjekt på overvåkning og deteksjon av hull i nøter for fiskeoppdrett.

Maritech Systems har fått 2,2 millioner kroner til et prosjekt innen automatisering og optimalisert planlegging for tradere av oppdrettsfisk, mens Pharmaq får 6 millioner kroner i støtte til en ny plattformteknologi for utvikling av vaksine mot CMS.

Scale Aquaculture får 7,5 millioner kroner til «Aquaculture Digital Twin» som skal gi innsikt for å forbedre produktivitet og kontroll.

Krillselskapene Rimfrost og Aker Biomarine har også fått støtte i programmet på henholdsvis 4,5 millioner kroner og 6,1 millioner kroner til hver sine prosjekter.

Her kan du se listen over alle som får støtte i denne tildelingsrunden.

( VILKÅR )
 
Del saken