UNDERSØKER: ROV-en Ægir 6000 arbeidet på ubåtvraket på nær 1700 meters dyp.Foto: Foto: Ægir 6000/HI
UNDERSØKER: ROV-en Ægir 6000 arbeidet på ubåtvraket på nær 1700 meters dyp.Foto: Foto: Ægir 6000/HI
UNDERSØKER: ROV-en Ægir 6000 arbeidet på ubåtvraket på nær 1700 meters dyp.Foto: Foto: Ægir 6000/HI

Sørvest av Bjørnøya ligger vraket «Komsomolets» og lekker radioaktivt stoff

Det er 30 år siden ubåtvraket sank sørvest av Bjørnøya som følge av en brann om bord. 42 personer mistet livet i ulykken den 7. april 1989.

Siden er den sovjetiske atomubåten blitt liggende urørt. Inni vraket finnes en reaktor med en rekke radioaktive stoffer. Båten er utstyrt med to torpedoer, med stridshoder med plutonium. 

Lekker

Området rundt ubåten er blitt jevnlig overvåket grunnet de radioaktive stoffene som befinner seg om bord. I en ny rapport, hvor man har basert seg på prøver og filmmateriale med undervannsfarkosten «Ægir 6000», konkluderes det med at det lekker ut radioaktivt stoff fra vraket. Det melder Havforskningsinstituttet (HI).

På tokt

Frem til juli 2019 hadde ikke norske forskere sett vraket med egne øyne. De ferskeste bildene var fra en russisk ekspedisjon i 2007. Forskningsfartøyet «G.O. Sars» gikk ut fra Tromsø i juli, med kurs mot vraket i Norskehavet for å få sett vraket på nært hold, samt ta sikre prøver.

Flere prøver tatt inni og rundt et ventilasjonsrør på ubåtvraket med ROV-en viste et nivå av radioaktivt cesium som er langt høyere enn det som normalt finnes i Norskehavet, viser HI til.

Høye nivåer

De høye nivåene kom imidlertid ikke som en overraskelse på forskerne.

- Vi tok vannprøver inne i akkurat dette røret fordi russerne har dokumentert lekkasjer herfra både på 90-tallet og sist i 2007, sier HI-forsker Hilde Elise Heldal, som var toktleder.

Forsker Justin Gwynn ved DSA påpeker imidlertid at det også ble tatt prøver over dette røret. Der fant ikke forskerne noe målbart nivå av radioaktivt cesium.

zoomToktleder Hilde Elise Heldal fra HI konstaterer at prøvene ikke viste alarmerende høye nivåer av radioaktivt cesium.
Toktleder Hilde Elise Heldal fra HI konstaterer at prøvene ikke viste alarmerende høye nivåer av radioaktivt cesium.

Det høyeste nivået av radioaktivt cesium som ble målt i en prøve var 800.000 ganger høyere enn normalen i Norskehavet.

- Det var helt klart et mye høyere nivå enn det vi vanligvis måler i havet, men nivåene vi fant, er ikke alarmerende, forklarer toktlederen.

Svært liten betydning

Forskerne er klare på at funnene på toktet ikke gir grunn til stor uro.

- Det vi har funnet på toktet har sannsynligvis svært liten betydning for norsk fisk og sjømat. Nivåene i Norskehavet er generelt svært lave, og forurensningen fra «Komsomolets» fortynnes raskt, så dypt som vraket ligger, sier toktleder Hilde Elise Heldal.

HI har tidligere modellert hva som vil skje dersom alt radioaktivt cesium i vraket skulle lekke ut på en gang.

Konklusjonen var at det knapt vil merkes på fisk i Barentshavet. Det er lite fisk i selve området «Komsomolets» ligger i.

Arbeid på lab

Selv om toktrapporten oppsummerer arbeidet som ble gjort på selve toktet og analyseresultatene man fikk underveis, gjenstår det fortsatt mye arbeid på labben før forskerne har fullstendig oversikt, viser HI til.

Først etter den prosessen er ferdig, vil det kunne bli publisert en komplett oversikt over forurensningssituasjonen rundt «Komsomolets».

( VILKÅR )
 
Del saken