Leppefisk hentet hos fiskere før den skal videre til merder med laks.Foto: Kjersti Kvile
Leppefisk hentet hos fiskere før den skal videre til merder med laks.Foto: Kjersti Kvile
Leppefisk hentet hos fiskere før den skal videre til merder med laks.Foto: Kjersti Kvile

Leppefisk som fraktes over lange distanser, kan spre sykdom

Leppefisken kan fort bære med seg ulike bakterier, virus og parasitter ut i merdene.

Forskerne bak Havforskningsinstituttets årlige risikorapport påpeker at dersom næringen fortsetter å frakte villfanget leppefisk over lange distanser, vil sykdomsspredning kunne oppstå, skriver IntraFish

Kan bære med seg bakterier og virus

En av årsakene til dette er at leppefisken som vanligvis brukes i oppdrettsanleggene er blitt fanget av fiskere. Oppdretterne kjenner ikke til sykdomshistorikken til den villfangede leppefisken. 

Dermed kan leppefisken fort bære med seg ulike bakterier, virus og parasitter ut i merdene.

Under presentasjonen av Risikorapporten 2019 i Bergen fortalte forsker Nina Sandlund ved Havforskningsinstituttet at noen smittestoffer kan overføres til andre arter. I tillegg er vannet leppefisken transporteres i en mulig smittekilde. 

Lokal leppefisk kan være lurt

- Vi ser i hvert fall på lokal leppefisk som en bedre praksis enn å frakte fisk langveisfra. Den vurderingen er gjort i forhold til både genetisk endring og smittespredning. Det er det midterste laget i risiko kartet vårt, som igjen er en samlet vurdering av de nederste risikofaktorene i risikokartet, Sandlund. 

Hun forklarer at det ikke nødvendigvis er distansen på frakten av leppefisk i seg selv som utgjør en fare. 

- Sjansen for å føre med seg smitte er den samme lokalt og langveisfra. 

Det som derimot er en risiko er at fisk fraktet til Norge fra områder langt unna, kan ha forskjellige sykdommer enn vi har her i landet. 

- Mine kolleger har blant annet funnet ulike varianter av nodaviruset fra andre geografiske områder.

zoomFra presentasjonen av risikorapporten. Forsker Ellen Sofie Grefsrud (til v.), forskningsdirektør Geir Lasse Taranger og forsker Nina Sandlund.
Fra presentasjonen av risikorapporten. Forsker Ellen Sofie Grefsrud (til v.), forskningsdirektør Geir Lasse Taranger og forsker Nina Sandlund.

Skal ikke ha negativ miljøeffekt

En målsetning for Havforskningsinstituttet er at fiske og bruk av rensefisk ikke skal ha vedvarende negative miljøeffekter: 

« . det vil si; ingen permanent endring i genetisk struktur, ikke endret helsestatus og ingen uønskede, langvarige eller permanente økosystemendringer», heter det i rapporten. 

Påvirkningsfaktorene som kan forårsake disse uønskede endringene ved bruk av villfanget leppefisk i merder er:

  • Smittespredning
  • Genetiske endringer hos ville bestander
  • Effekter av fiske etter leppefisk

Bestander i Trøndelag er endret

Samtidig kommer det frem at studier av artene bergnebb og grønngylt indikerer at det har skjedd genetiske endringer i lokale bestander i Trøndelag som en følge av importert leppefisk i området. 

Dødeligheten som følge av sykdom, er en av grunnene til det høye svinnet av leppefisk i merdene. Utbrudd av bakteriesykdommer blant fisken er vanlig, ifølge rapporten.

- Vi har ikke per i dag påvist smitteoverføring mellom rensefisk og laksefisk. Men man vet jo at både ulike arter av rensefisk og laksefisk kan være mottagelige for de samme sykdommene. Men vi har ikke påvist at sykdom har hoppet mellom arter. Vi vet ikke om og når det eventuelt skjer, sier Sandlund. 

Også fare for dårlig dyrevelferd for rensefisken

Risikorapporten til HI påpeker at merdene er bygget for- og lokalitetene er valgt for best mulig velferd for laksen. Men ikke nødvendigvis rensefisken.

Livet i merden medfører høy sjanse for dårlig dyrevelferd blant rensefisken, med høye temperaturer, sterk strøm og sykdom.

- På samme måte som for rognkjeks blir velferden til leppefisk vurdert som dårlig. For leppefisk er sykdom en viktig risikofaktor, men i tillegg har de ofte dårlige forutsetninger for å håndtere miljøforholdene i merdene, og ingen av de andre påvirkningsfaktorene vurderes heller som gode, skriver HI.

Mer enn 48 millioner rensefisk i norsk merder 

Statistikken fra 2018 viser at det ble satt ut nær 49 millioner rensefisk i norske lakse- og ørretmerder. Av dette antallet utgjorde leppefisk 19 millioner fisk. 17,3 millioner av dem var villfanget leppefisk, mens 1,7 millioner var oppdrettet berggylt. 

Resten av rensefisken i norske merder i fjor besto av rundt 30 millioner oppdrettet rognkjeks. 

I tillegg ble det innført om lag én million viltfanget leppefisk fra Sverige. Det ble også gitt tillatelse til å importere mer enn to millioner leppefisk fra Danmark.

Likte du denne artikkelen? Les flere saker fra IntraFish.no:

( VILKÅR )
 
Del saken