Snøkrabbebestanden blir stadig større - havforskerne skrur opp kvoterådet for 2020

Havforskningsinstituttet tilrår at det kan fiskes opptil 5500 tonn snøkrabbe neste år.

Det er fjerde gang HI gir råd for hvor mye det er forsvarlig å fiske av den relativt nye arten. I motsetning til kongekrabben, har snøkrabben trolig vandret inn av egen maskin, skriver Havforskningsinstituttet på sine nettsider.

Betydelig økning

- Bestanden har økt betydelig siden 2010. Nå finnes krabben trolig i alle egnede leveområder på norsk sokkel. Likevel er det bare på et begrenset område sentralt i Barentshavet at vi finner høy nok tetthet av krabbe til at det er av interesse for fiskerne, forklarer havforsker Ann Merete Hjelset.

HI råder til å fortsette med et minstemål på 100 millimeter i skallbredde, slik at bestanden evner å reprodusere seg. Havforskerne vil også at fisket fortsatt skal være stengt mellom 1. juli til 1. oktober. Da skifter krabben skall.

- Det nye skallet er helt mykt i starten. Krabben står derfor i fare for å dø av påkjenningen ved å bli fisket. Død krabbe får du ikke solgt, og det hjelper lite å slippe ut igjen krabben under minstemål. Dessuten er matinnholdet lavt i denne perioden, forklarer Hjelset.

( VILKÅR )
 
Del saken