Nekst «HavLiljen» senket merd 2. Nekst AS sitt konsept av senket laksemerd.Foto: Nekst AS
Nekst «HavLiljen» senket merd 2. Nekst AS sitt konsept av senket laksemerd.Foto: Nekst AS
Nekst «HavLiljen» senket merd 2. Nekst AS sitt konsept av senket laksemerd.Foto: Nekst AS

Nekst fikk nei til mer enn to utviklingstillatelser, nå endres prosjektet

Selskapet må nøye seg med maks 2 av 16 tillatelser, etter klageavslag fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Nekst fikk kun to av 16 utviklingstillatelser, og klaget. Denne måneden fikk de endelig nei.

- Nå jobber vi videre med de to konsesjonene vi har fått. Vi fremarbeider et prosjekt som inneholder de to tillatelsene. De to tillatelsene byr ikke på de beste økonomiske betingelsene, og det er en tung investering, sier styreleder i Nekst Kjell Audun Aasen til IntraFish.

Han forteller at selskapet nå jobber med teknologileverandørene bak prosjektet. Blant dem Marine Construction og AB deltaer.

- Vi jobber nå spesielt med tidsrammen, sammen med leverandørene.

«Havliljen»

Nekst søkte sammen med Marine Construction om Havliljen-prosjektet til Fiskeridirektoratet. Opprinnelig ble det søkt om 16 utviklingstillatelser for å realisere det nedtrekkbare oppdrettsanlegget. Prosjektet legger opp til å benytte to forskjellige lokaliteter med fire havmerder og en serviceplattform på hver lokalitet. 

Havliljen er designet for å kunne driftes i både hevet og senket tilstand. Total investeringskostnad for prosjektet i den opprinnelige søknaden ble vurdert til 900 millioner kroner. Tillatelsene søkes om for en periode på syv år. 

Noten kan også senkes under lusebeltet for å minimere lusesmitte. Risikoen for rømming av fisk reduseres ved at trenging unngås og arbeid mot noten.

«HavLiljen kan plasseres på mer værutsatte lokaliteter enn det som er vanlig i dag, ettersom anlegget kan senkes ned ved dårlig vær».

Nekst ønsker å sette ut fisk i Havliljen på 2,7 kilo, som først er produsert på land for videre påvekst i sjøen. Fisken står i merden i seks måneder. 

Hver merd har et volum på 60.000 kubikkmeter. Det innebærer totalt 240.000 kubikkmeter per lokalitet, og 480.000 kubikk for hele konseptet i første søknad. 

Den planlagte biomassen for konseptet er mellom 11.500 og 12.500 tonn - 16 konsesjoner. 

Etter klagen: 

I klagen til NFD har Nekst bedt om tilstrekkelig biomasse til å teste ut konseptet i minst fire produksjonsenheter. Denne mengden tilsvarer åtte tillatelser. 

Utsettet av fisk produsert på land på 2,7 kilo mener Nekst vil bidra til kortere produksjonstid i sjø. Det vil medføre at lusenivåene blir så lave at det ikke blir nødvendig å behandle fisken for lus. Legemiddelbruk vil begrenses. 

Mistet investorene

Tidligere har IntraFish skrevet at Nekst inngikk en intensjonsavtale med «en stor europeisk matvareprodusent» om finansiering på nær 3 milliarder kroner. Investeringen skulle gå til selskapets planlagte landbaserte oppdrettsanlegg. Men med bare to utviklingstillatelser i boks, gikk ikke det som planlagt.

- Den avtalen har vi ikke gått videre med som del av utfallet av søkingen om utviklingstillatelsene. Vi valgte å ikke gå videre med den avtalen, på bakgrunn av hva som kom til å skje videre med færre utviklingstillatelser. Den intensjonsavtalen ble brutt for en stund siden nå. Nå etablerer vi en ny konstellasjon

- Med norske eller internasjonale selskap?

- Det må vi komme tilbake til på et senere tidspunkt.

Aasen beskriver avtaleavsluttningen som en funksjon av utviklingstillatelsene selskapet ble tildelt. Nekst gjør nå om på prosjektet.

- Avtalen passet ikke inn lenger med bare to utviklingstillatelser, sier han.

Må endre prosjektet

Nekst-prosjektet kommer også til å endres fremover som en følge avslaget fra NFD. Ifølge Aasen forandrer nå selskapet totalprosjektet, som kan påvirke størrelsen på settefiskanlegget for storsmolt.

Får maks 2 av 16

Nekst søkte 7. oktober 2016 om 16 utviklingstillatelser for konseptet «Havliljen» - et nedsenkbart merdkonsept med mål om å redusere lakseluspåslaget. Nekst-gründeren Martin Ramsdal mener også at Havliljen vil kunne forhindre dødelighet ved en algeoppblomstring som den som fant sted i vår. 

27. april 2018 ga direktoratet tilbakemelding på prosjektet. Da ble det uttrykt at Havliljen «under sterk tvil» falt inn under ordningen for utviklingstillatelser. 

Samme antallet utviklingstillatelser som ved første avslag

Fiskeridirektoratet fattet vedtak 19. oktober 2018, der de ga Nekst avslag på 14 av 16 omsøkte tillatelser. Selskapet ble også informert om at direktoratet ville gå videre med behandling av søknaden, begrenset til maksimalt to utviklingstillatelser. 

Nekst klaget på dette vedtaket om delvis avslag, etter de hadde fått innvilget forlenget klagefrist. 

I klagen kommer Nekst med et beskjedent kompromiss og ber om åtte tillatelser, i stedet for det dobbelte. 

68 utviklingstillatelser delt ut så langt

Mener argumenteringen i saksbehandlingen er vilkårlig

I klagen fra Nekst argumenterer selskapet for at direktoratets beslutning bygger på «vesentlige faktiske feilvurderinger, særlig i forhold til hvor mange driftsenheter som er nødvendig for å kunne gjennomføre utviklingsprosjektet», heter det i brevet fra NFD. 

Det argumenteres også for saksbehandlingen er vilkårlig, og at direktoratets vedtak bygger på uriktige forutsetninger når det gjelder økonomien i prosjektet.

Likte du denne artikkelen? Les flere saker fra IntraFish.no:

( VILKÅR )
 
Del saken