Merdene til Roxel Aqua skal kunne senkes ned i havet når det er storm og bølger.Foto: Roxel Aqua
Merdene til Roxel Aqua skal kunne senkes ned i havet når det er storm og bølger.Foto: Roxel Aqua
Merdene til Roxel Aqua skal kunne senkes ned i havet når det er storm og bølger.Foto: Roxel Aqua

Roxel Aqua gir ikke opp planene om å gjenbruke oljerigger for oppdrett til havs

Selskapet har fått nei til utviklingstillatelser, men mener konseptet er for godt til å skrotes.

Planen er å ha nedtrekkbare merder rundt en oppjekkbar rigg, en såkalt jackup-rigg. Merdene skal senkes så dypt at fisken ikke plages av bølger og storm.

- Neste fase er å få laget et fullskala pilotanlegg og få testet dette i sjø, sier seniorrådgiver Tord Ludvigsen i Roxel Aqua til Tekfisk. 

Har klaget

Ideen kom etter at oljeprisen falt, og en rekke rigger ble liggende ubrukt til kai. 

- Vi vet at disse kan fungere offshore og at det er en vekst i etterspørselen i havbruksnæringen, sier Ludvigsen.

zoomSeniorrådgiver Tord Ludvigsen i Roxel Aqua.
Seniorrådgiver Tord Ludvigsen i Roxel Aqua.

Selskapet søkte om 14 utviklingstillatelser, men fikk nei fra Fiskeridirektoratet

- Vi tror at potensialet for havbruk er så stort, og konseptet så bra at vi uansett ønsker å jobbe frem og utvikle dette, sier Ludvigsen.

Roxel Aqua har klaget på avslaget.

- Vi har ikke fått endelig nei, det kan fortsatt skje at vi får lisens, sier seniorrådgiveren.

Offshoreturnus

I sitt avslag stilte Fiskeridirektoratet blant annet spørsmål om konseptet er realiserbart. Til det svarer Ludvigsen:

- Konseptet er på alle måter realiserbart.

Oljeriggen vil være bemannet med 10-15 personer som går i offshoreturnus. Rundt denne vil det være merder som kan trekkes ned under havoverflaten. Disse vil være av samme størrelse som kystmerdene har i dag. 

- En av de store fordelene er at konseptet er skalerbart, sier Ludvigsen.

Under bølgene

Antall merder skal nemlig kunne varieres etter økonomi og behov.

- Merden kommer som en flatpakket Ikea-eske, lages ferdig på land, og vil bli dratt ut til riggen. En pre-installert wire fra havbunnen festes til merden, den trekkes ned og er da i prinsippet klar til bruk. En stålkapsel i bunn samler opp eventuell dødfisk, noe som reduserer sykdomssmitte til resten av merden, forteller Ludvigsen.

Fisken skal kunne fylle svømmeblæren sin på to måter: Ved at merden heves opp til vannflaten og ved tilførsel av luft i nedsenket tilstand.

- Fisken er laget for at den skal kunne trekke seg ned når det er bølger. Vi vil trekke den ned under områdene der det er bølgepåvirkning, sier Ludvigsen. 

På pengejakt

Morselskapet Roxel A/S har fått støtte av Innovasjon Norge, og holder nå på med sluttføring av designet og bølgeforsøk.

Etter det er altså planen et fullskala forsøk, men i første omgang uten fisk. Planen er først å fremst å teste teknologien og at alt fungerer.

Til denne fasen ønsker selskapet seg en finansiell eller industriell investor. På et investorseminar i regi av Ocean of opportunities nylig antydet Ludvigsen et kapitalbehov på 10-12 millioner kroner. 

- Det hadde vært gunstig nå med investorstøtte for å komme videre, spesielt med fullskala testing og litt konseptutvikling, sier han til Tekfisk.

- Ja, for uten fisk i merdene, vil dere jo ikke ha noen inntjening?

- Det stemmer, men det kan hende vi kan inngå avtale med de som støtter oss som gjør at de får enerett til å bruke dette senere. 

Samarbeider ikke med oppdretter

Roxel Aqua har tatt patent både på riggen som havbruksinstallasjon og de nedtrekkbare merdene. De vil mest sannsynlig bli hevet og senket med vinsjer som de festes til. Så langt har Roxel Aqua ikke knyttet til seg noen oppdrettere.

- Vi har ikke vært helt modne for det, vi synes det er greit å ha et godt konsept før vi inngår samarbeid med dem, sier Ludvigsen. 

Han sier responsen fra oppdrettere de har vært i kontakt med, er god.

- Mange synes konseptet er lovende, og trekker frem både skalerbarheten og at man har merder med et begrenset antall fisk oppi. Hvis det skulle skje noe, er det ikke en million fisk som blir berørt, men 200.000.

Flere i gang med oppdrett til havs

Salmar er blant selskapene som vil drive med oppdrett til havs. Selskapet har fått åtte utviklingstillatelser til konseptet Ocean Farming, som er under uttesting. Nordlaks satser også på oppdrett til havs, med konseptet Havfarmen. Byggingen startet i fjor, og skal settes sammen i vinter.

Forskningssenteret Exposed jobber med å finne løsninger slik at oppdrett av laks kan skje på nye, eksponerte lokaliteter. Senterleder Hans Bjelland vil ikke kommentere enkeltstående konsepter som Roxel Aquas konsept direkte.

Men han kan si dette om nedsenkede merder:

- Generelt kan jeg si at det å senke ned merder er et veldig interessant konsept som ikke er helt nytt. Nå prøver Atlantis ut nedsenkbare løsninger og NRS vil ha elementer av det samme, sier senterleder Hans Bjelland. 

zoomForskningsleder Hans Bjelland i Sintef Ocean.
Forskningsleder Hans Bjelland i Sintef Ocean.

Langt til havs

Han tror det vil høstes verdifull erfaring de neste årene for hvordan laksen takler nedsenkbare merder, både fysiologisk og atferdsmessig.

- Konstruksjonsmessig er det utfordringer knyttet til det å ha luftlommer, som blant annet vil gi oppdrift. Men det er en ingeniørutfordring som nok lar seg løse, sier han.

Noe av utfordringen med å ha oppdrett langt til havs er vær og bølger.

- Det er en stor forskjell på en 5 og 14 meters bølge. Med en robust nedsenkbar løsning, er det ikke ekstrembølgen som er mest krevende, men hvor ofte man har behov for å ha den i oppløftet tilstand: Om man klarer å få gjennomført de operasjonene man trenger når den er løftet helt opp i løpet av perioder med tilstrekkelig godt vær, sier Bjelland.

( VILKÅR )
 
Del saken