Slik kan Måsøval Fiskeoppdrett sitt utviklingskonsept Aqua Semi bli seende ut - her delvis hevet.Foto: Vard
Slik kan Måsøval Fiskeoppdrett sitt utviklingskonsept Aqua Semi bli seende ut - her delvis hevet.Foto: Vard
Slik kan Måsøval Fiskeoppdrett sitt utviklingskonsept Aqua Semi bli seende ut - her delvis hevet.Foto: Vard

Denne stålmerden har byggestart til neste år

Til våren i 2022 vil den bli fylt med fisk, om alt går etter planen.

Frøya-baserte Måsøval Fiskeoppdrett har fått fire utviklingstillatelser til konseptet «Aqua Semi». Utviklingsdirektør Arnfinn Aunsmo ga torsdag en oppdatering på prosjektet, under Norsk Stålforbund sin havbruksdag i Oslo.

- Vi driver nå med prosjektering. Det er ventet byggestart til neste år, og en byggeperiode på rundt halvannet år. I april-mai 2022 planlegges første utsett, og første slakt blir 11 måneder etter det igjen, sa Aunsmo.

Investeringsbehovet sa han ikke noe om fra scenen, men til IntraFish opplyser han at et veldig grovt anslag er rundt 500 millioner kroner for hele prosjektet.

Stålgitter i bunn

Arbeidet foregår i tett samarbeid med ulike selskaper i Vard-konsernet, som også eier konseptet og teknologien.

Konstruksjonen blir en halvt nedsenkbar stålmerd, med 25 meter dype «stålskjørt» som skal redusere risikoen for lus.

- Enheten består av bare stål, med stålgitter i bunn. Det er ikke noe not, noe som skal redusere risikoen for rømming, sa Aunsmo.

Strømsterke lokaliteter

Enheten skal ha en diameter på 70 meter, en høyde på 40 meter og en normal dypgang på 25 meter. Tankvolumet blir 75.000 kubikk. Totalt 4.000 tonn stål ventes å gå med i byggingen.

- Enheten skal stå på strømsterke lokaliteter, og tåle en bølgehøyde på 3,5 meter (HS). Vi planlegger med døgnbemanning, og en lugarkapasitet på 4-6 personer.

Etter en pilotfase ønsker de å styre enheten fra land.

Lokalitet er ikke avgjort ennå, men de ser på ulike muligheter utenfor Hitra og Frøya.

Selskapet har fått dispensasjon fra Mattilsynet til å ha økt tetthet, på 41,6 kilo laks per kilo.

zoomMåsøval Fiskeoppdrett sitt utviklingskonsept Aqua Semi sett ovenfra.
Måsøval Fiskeoppdrett sitt utviklingskonsept Aqua Semi sett ovenfra.

640.000 fisk

- Planen er å sette ut 640.000 postsmolt med en vekt på rundt 400 gram. Produksjonstiden er estimert til 11 måneder, sa Aunsmo.

De planlegger å kjøre to testgrupper.

- For Måsøval Fiskeoppdrett er dette et stort og langvarig prosjekt, sa han.

Det er også uvisst hvor lenge enheten kan brukes.

- Hva er teknisk levetid på et slikt anlegg, og hva er teknologisk levetid? Selv om det er teknisk levetid på kanskje 20 år, er det ikke sikkert at det er teknologisk levetid. Vi kan jo se på anlegg som vi brukte for 20 år siden, sammenlignet med de vi bruker i dag.

Det er fortsatt en del som gjenstår i utformingen av enheten.

- Vi har for eksempel ikke avgjort om vi skal bygge den med eller uten tak, sa Aunsmo.

Han sa også at de trolig velger en løsning med undervannsfôring, selv om illustrasjonene han viste frem har tradisjonelle fôrspredere.

Likte du denne artikkelen? Les flere saker fra IntraFish.no:

( VILKÅR )
 
Del saken