Biomassemåleren til ItecSolutions har vært testet i Chile.Foto: ItecSolutions
Biomassemåleren til ItecSolutions har vært testet i Chile.Foto: ItecSolutions
Biomassemåleren til ItecSolutions har vært testet i Chile.Foto: ItecSolutions

De første biomassemålerne var endelig klare for merdene, men så druknet alle åtte enhetene

ItecSolutions endte med frivillige gjeldsforhandlinger, men satser på serieproduksjon i løpet av året.

Det har vært en kronglete vei for det lille selskapet i Flekkefjord, som egentlig skulle levere tjenester til oljebransjen.

- Da Itec ble startet i 2014, var meningen at vi skulle drive med målinger av subseakonstruksjoner. Men bunnen datt ut av markedet ganske kjapt, sier salgssjef Morten Holm til Tekfisk.

Oljeprisen falt til bunns, men nye muligheter åpnet seg kjapt. 

- Gründerne kom i snakk med folk i Marine Harvest, og ble spurt om de kunne måle fisk under vann. Det kunne de nemlig bruke til noe, sier Holm.

Utdatert første versjon

ItecSolutions tok utfordringen, og utviklet Bio3000, som måler vekt og vekst på laks i merder. Det gjør den ved hjelp av to kameraer og en spesialutviklet programvare laget av Fraunhofer i Tyskland.

Første versjon var klar i 2016, men da hadde behovet i næringen allerede endret seg.

- Det var ikke godt nok med løsningen vi hadde, de trengte en online versjon som rapporterte hele tiden. Dermed måtte vi tilbake til arbeidsbenken, og lage den biten, sier salgssjefen, som har vært med de to siste årene.

Utstyret druknet

Første versjon viste at programvaren fungerte godt. Men den var for tungvinn i drift: Kameraene hadde en opptaksversjon, og dataene måtte hentes, tas til land og analysen kjøres i pc der. 

- I den nye versjonen står pc-en i sjøen og kjører analyser hele tiden. De blir sendt opp i skyen hvert tiende minutt, sier Holm.

Denne var klar i fjor. Da hadde ItecSolutions startet serieproduksjon, og fått laget de første åtte systemene. Disse ble sendt til kundene som ventet, men resultatet var nedslående. 

- Noen druknet med en gang, noen i løpet av et par uker.

Dødens dal

Det viste seg at deler fra to underleverandører ikke var tette. 

- Vi er enige med dem, og de tar ansvar for sine feil, sier Holm. 

For ItecSolutions endte det med at de ikke fikk inn penger for biomassemålerne som ikke virket, og at de dermed ikke klarte å betale resten av underleverandørene sine. Lister tingrett åpnet for frivillige gjeldsforhandlinger i fjor høst.

- Vi sto i bunnen av dødens dal, og så åpnet det seg en ny dal, sier Holm.

Dødens dal er betegnelsen på fasen et oppstartsselskap er i når det skal gå fra utvikling til produksjon. 

Friske leveranser

Etter et halvt års tid er gjeldsforhandlingene nå i mål. I slutten av januar hadde alle kreditorene godtatt forslaget om at noe av gjelden blir utbetalt umiddelbart, og resten innen en avtalt tidsperiode. 

- Perioden med gjeldsforhandlinger har selvsagt gjort hverdagene litt tøffere, men vi har hele tiden hatt stor tro på at dette ville løse seg, sier Holm. 

En ny produksjonslinje er i ferd med å settes opp hos søsterselskapet Langset, og for tre uker siden fikk Grieg Seafood biomassemåleren de har ventet på i ett år. Kundene som fikk første versjon har ventet på den nye, og gründerne har troen på at denne gangen skal de få det til. 

- Det er en felles forståelse av at når du er i starten av produktutvikling, skjer det ting, sier teknisk leder Vidar Trydal. 

Gode målinger

Mowi i Flekkefjord har vært med hele veien siden 2016. 

- Fra de begynte til der de er i dag, er det en helt annen verden, sier driftsleder Roy Tesdal til Tekfisk.

Før jul fikk de to systemer på plass før jul. 

- Det fungerer greit. Det har vært litt med kommunikasjonen siden det går på trådløst nett, men det er egentlig bare småting. Selve målingene og resultatene er veldig bra, sier Tesdal.

Han forteller at de har oppnådd et avvik på under 0,5 prosent. 

- Det er veldig bra. 

zoomDriftsleder Roy Tesdal på anlegget til Mowi i Flekkefjord i 2016.
Driftsleder Roy Tesdal på anlegget til Mowi i Flekkefjord i 2016.

Så potensialet

For Mowi er det viktig å vite hvor mye fisk det er i merdene og hvor store de er. 

- I produksjonen er det viktig å ha kontroll på tilveksten. Du kan måle om du har fôrspill og se om du overfôrer. Eller underfôrer for den saks skyld. 

- Hvorfor har dere vært med på testing hele veien? 

- Vi har behov for et godt verktøy rett og slett. Jeg har tatt utgangspunkt i det vi har hatt før og sett potensialet og resultatene, sier Tesdal, som har holdt på med biomassemåling siden han begynte i oppdrettsnæringen i 1999.

Utstyret er stort og tungt, så båt med kran må til for å få det ned og opp av sjøen. Driftslederen ser ikke på det som noe problem.

- Vi er rundt med katamaranen likevel, så det blir bare en oppgave til. Men jeg regner med at de vil komme med en lettere versjon etter hvert, sier han. 

Mer nøyaktig vekt

Tester av biomassemåleren viser at den kan måle over 10.000 fisk per dag, med et snitt på 3000-6000 fisk i døgnet. Avviket fra reell vekt er på rundt 1,7 prosent.

- I utgangspunktet er dette et verktøy for dem som selger fisken. De kan gå ned på hver merd og sammenligne med andre merder, sier Trydal.

I dag selges fisken mens den fremdeles er i merden ut fra en antatt vekt etter hvor lenge den har vært der. Hvis fisken er solgt med en vekt på 4,5 kilo, betyr det et tap hvis den veier mer eller mindre.

Bra med konkurranse

Flere andre selskaper jobber også med biomassemålere, blant annet Optoscale. Gründerne i ItecSolutions frykter ikke konkurransen. 

- Det er bare bra at det er forskjellige teknologiske måter å tilnærme seg dette på. Det pusher oss bare til å jobbe videre, sier Trydal. 

Langset har totalt investert 20 millioner i selskapet, og eier nå hundre prosent. 

75 målere i 2020

Langset Mekaniske vil nå overta produksjon, installasjon, salg og service av biomassemålerne. Flere av de ansatte i ItecSolutions er dermed overført til Langset Mekaniske. Planen er å produsere 75 biomassemålere i år, og så doble antallet året etter. 

- Vi har vært gjennom flere versjoner og barnesykdommer, men nå har vi produksjonslinje og testanlegg klar, sier Holm, som ser frem til å sette fart på både salg, markedsføring og produksjon. 

( VILKÅR )
 
Del saken