Therma-konsernet leverer industrielle varme- og kuldesystemer til matvareindustrien og andre aktører.Foto: Pressefoto
Therma-konsernet leverer industrielle varme- og kuldesystemer til matvareindustrien og andre aktører.Foto: Pressefoto
Therma-konsernet leverer industrielle varme- og kuldesystemer til matvareindustrien og andre aktører.Foto: Pressefoto

Broodstock Capital gjør nytt oppkjøp inn mot sjømatnæringen

Denne gangen kjøper investeringsselskapet Therma Industri. Selskapet leverer kjøle- og energisystemer til industrielle formål, inkludert landbasert oppdrett.

Broodstock Capital gikk nylig inn i Maritech, som primært leverer løsninger knyttet til transport av sjømat.

Bærekraft

Nå kjøper investeringsselskapet 80 prosent av aksjene i Therma Industri fra det privateide investeringsselskapet Eagle AS, som har kontrollert selskapet siden 1997.

- Mer sjømat gir mer kjøling. Det var utgangpunktet vårt for å lete etter det beste selskapet innen denne nisjen. Samtidig er dette også spot-on med tanke på vårt fokus på bærekraft, sier Håkon Aglen Fredriksen, partner i Broodstock Capital i en pressemelding. 

Naturlige kuldemedier

Han viser til at etterspørselen etter mer effektive og bærekraftige energiløsninger basert på naturlige kuldemedier er økende, både i industrien generelt og i sjømatsektoren spesielt. 

- Dette innebærer et teknologiskifte som krever den spisskompetansen og lange leveranseerfaringen vi har funnet i Therma, sier Fredriksen i meldingen. 

Therma Industri leverer i økende grad til landbasert oppdrett. Selskapet spesialiserer seg på spesialiserer seg på kjøleløsninger med naturlige kuldemedier, som CO2 og ammoniakk.

Skal investere i produktutvikling

Therma Industris hovedkontor ligger på Bryn i Oslo, med avdelingskontorer i Ålesund, Fauske og Tromsø. I tillegg eier selskapet Karstensen Kuldeteknikk AS i Båtsfjord (100%), Therma Industri Stavanger AS (56,5 prosent), Therma Bergen AS (51 prosent) og Therma Automasjon AS (51 prosent) på Årnes i Akershus.

- Vi kommer til å gjøre betydelige investeringer i produktutvikling samt tilrettelegge for økt deling av «best practice» mellom de ulike avdelingene og datterselskapene i konsernet. Vi holder også døren åpen for oppkjøp av teknologiske løsninger som kan styrke Thermas produktportefølje ytterligere. I tillegg ser vi at Thermas sterke kompetanse innen kjøle- og energisystemer har et stort internasjonalt potensial, sier Simen Landmark, partner i Broodstock Capital i meldingen.

( VILKÅR )
 
Del saken