Utenfor Lofoten betyr tidevannet mye for hvordan vannmassene pumpes videre ut i havet.Foto: Camilla Aadland
Utenfor Lofoten betyr tidevannet mye for hvordan vannmassene pumpes videre ut i havet.Foto: Camilla Aadland
Utenfor Lofoten betyr tidevannet mye for hvordan vannmassene pumpes videre ut i havet.Foto: Camilla Aadland

Tidevannet tar med seg torskeyngelen

Forskningen kan få betydning for hvilke havområder som bør vernes mot fremtidig oljeutvinning.

Det tar mange måneder før torskeyngelen er svømmedyktig. Derfor må den bli ført med havstrømmene fra gyteområdene utenfor Lofoten og Vesterålen og tilbake til Barentshavet.

Denne ruten har forskere brukt matematiske modeller for å beregne. Men så langt har ikke disse modellene tatt nok hensyn til kreftene fra tidevannet, skriver forskningsmagasinet Apollon

Sårbar for forurensning

Det har stipendiat Eli Børve på Institutt for geofag ved UiO prøvd å gjøre noe med. De siste tre årene har hun forsket på hvordan tidevannsstrømmene påvirker ruten til torskeyngelen.

- Det er viktig å vite hvor torskeyngelen er. Vi skal leve av torsken i mange år. Vi snakker om sterke strømmer. Fra Moskenes tar det bare noen uker før torskeyngelen er utenfor Vesterålen. Tidevannet kan spille en rolle for hvordan yngelen blir transportert. Beregningene mine er derfor viktige for å få vite hvilke områder som er mest sårbare ved forurensning, sier Børve til Apollon. 

Pumper havvann

Simuleringene hennes bryter med det klassiske bildet av betydningen av tidevann.

- Man har tidligere tenkt at tidevannet er en syklus der vannet kommer tilbake igjen til utgangspunktet, men det skjer mye mer enn det. Vi har funnet mange spennende effekter når vi simulerer de sterke tidevannsstrømmene og tar hensyn til den undersjøiske topografien langs kysten. Strømmene ved Moskenes og gjennom de trange sundene pumper effektivt havvannet ut til de ytre delene av Lofoten, sier Børve.

( VILKÅR )
 
Del saken