DUBAI: Norsk laks vises fram på et fiskemarked i Dubai. Forsker tar til orde for å produsere norsk laks nærmere eller i markedet den skal betjene i framtiden.Arkivfoto: Gudmund Lindbæk
DUBAI: Norsk laks vises fram på et fiskemarked i Dubai. Forsker tar til orde for å produsere norsk laks nærmere eller i markedet den skal betjene i framtiden.Arkivfoto: Gudmund Lindbæk
DUBAI: Norsk laks vises fram på et fiskemarked i Dubai. Forsker tar til orde for å produsere norsk laks nærmere eller i markedet den skal betjene i framtiden.Arkivfoto: Gudmund Lindbæk

- Laksen vil flagge ut, spørsmålet er om norske bedrifter blir med

Det er ikke langsiktig å tenke at lakseproduksjonen skal øke og at laksen fortsatt skal transporteres ut av Norge i bil og med fly, mener forsker.

- Vi må ta hensyn til klimaet når vi snakker om å øke oppdrett i Norge. Det store spørsmålet er hva vi kan skape av landbasert oppdrett ute i verden som eksportør av teknologi, sier Erik Skontorp Hognes, seniorrådgiver i industriell økologi, Asplan-Viak. 

Ikke vårt valg

Han mener at så lenge kunnskapen finnes, er det ikke opp til næringslivet i Norge å bestemme om teknologien skal utnyttes i andre land, nærmere markedene.

- Jeg hører det ofte at vi ikke må gi fra oss fordelene vi har med en lang kyst og friskt vann. Jeg skjønner ikke hvordan man tenker at vi har et valg. Hvis Kina bestemmer seg for å bli selvforsynt med laks, kan vi ikke sitte i Norge og velge at de ikke skal bruke landbasert oppdrett, sier Skontorp Hognes til Fiskeribladet.

zoomErik Skontorp Hognes, forsker ved Asplan-Viak.
Erik Skontorp Hognes, forsker ved Asplan-Viak.

Det samme gjelder i USA og andre store markeder.

- Vi må bruke det forspranget vi har til å sikre at teknologien som brukes og selskapene som lager laksen, er norske, sier han.

Lukrative marked

Så lenge kunnskapen er der og kan utvikles, vil det skje, tror Skontorp Hognes. Spørsmålet er om det blir på norske hender, eller ikke.

- I lukrative markeder som vil betale mye for superfersk fisk, er det klimamessig bedre å lage norsk laks i Dubai, eller New York enn å sende den med flytransport. 

Han viser til at norske interesser og investorer allerede gjør business i land hvor det er gunstig å bruke dagens notbaserte åpne anlegg.

Og det landbaserte anlegget til Atlantic Sapphire i Miami, grunnlagt av Johan E. Andreassen og Bjørn-Vegard Løvik, er et eksempel på at norske investorer også investerer i landbaserte anlegg ute i verden.

zoomVERDENS STØRSTE: Johan Andreassen i Atlantic Sapphire bygger verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for laks på sydspissen av Florida. 
VERDENS STØRSTE: Johan Andreassen i Atlantic Sapphire bygger verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for laks på sydspissen av Florida. 

Ikke bare snakk om laks

Skontorp Hognes understreker at norsk teknologi ikke bare kan eksporteres til lakseprodusenter, men at det også kan bidra til mer klimavennlig produksjon av andre arter i oppdrett. 

- I den store globale sjømatproduksjonen er laks er en liten vare. Hvis vi kan være en bidragsyter til å gjøre andre arter mer klimavennlige ved å transportere vår teknologi, er det viktig for å få ned globale klimagassutslipp. FNs klimapanel ga nylig ut en rapport som understreket behovet for mer klimavennlig matproduksjon for å redusere globale klimagassutslipp.

Kraftbalanse

Skontorp Hognes mener energibruk i landbaserte anlegg vil bli en utfordring. Det samme gjelder alt som skal inn og ut av anlegge, som fôr i den ene enden og slam og utslipp i den andre. 

- Energibruken er en stor utfordring når vi går fra havstrømmer til å bruke elektrisitet. Men det er en rekke ting havbruksnæringen kan gjøre for å redusere de negative sidene av økt energibruk. 

zoomFLYFRAKT: Vi kan ikke bare fortsette å dytte norsk laks inn i fly og sende den ut i verden. I framtiden blir norsk laksprodusert på stedet den skal konsumeres tror forsker.
FLYFRAKT: Vi kan ikke bare fortsette å dytte norsk laks inn i fly og sende den ut i verden. I framtiden blir norsk laks produsert på stedet den skal konsumeres tror forsker.

Det er viktig å tenke energiøkonomisering i alle steg og bruke den kunnskapen som finnes fra bygg og anleggsindustrien. Å plassere og konstruere anleggene slik at overskuddskraft kan brukes er også viktig fordi det bidrar til å balansere kraftmarkedet. 

- Sørg også for å bruke bygningsmasse til å produsere og lagre energi. Listen over viktige tiltak er lang, sier Skontorp Hognes.

 Slammet fra lakseoppdrett må også håndteres. Det inneholder store verdier og viktige næringsstoffer som bør gjenbrukes. 

- Her vil det også gå med mye energi, og det må tenkes nytt på hvordan det kan håndteres.   Forskning på utnyttelse av slamressurser er ikke bare viktig for norsk industri, men hele verden, sier Skontorp Hognes.

Grønt skifte

Det er ikke bare opp til næringen å løse utfordringer knyttet til landbasert oppdrett, mener han. Myndighetene må være med og løfte opp næringen ved å gi mer forskning og hjelpe bedrifter til å komme i havn med nye løsninger.

Siden mye av utslippene med lakseoppdrett kommer fra klimautslipp i forbindelse med produksjon og transport av fôrråvarer, vil bare det å få ned dødeligheten være et klimavennlig tiltak, mener Skorntorp Hognes.

( VILKÅR )
 
Del saken