Kasse på kasse med død laks heises opp på kaia på landbasen til Northern Lights Salmon i Balteskard i Sør-Troms etter algeoppblomstringen i år.Foto: Northern Lights Salmon AS
Kasse på kasse med død laks heises opp på kaia på landbasen til Northern Lights Salmon i Balteskard i Sør-Troms etter algeoppblomstringen i år.Foto: Northern Lights Salmon AS
Kasse på kasse med død laks heises opp på kaia på landbasen til Northern Lights Salmon i Balteskard i Sør-Troms etter algeoppblomstringen i år.Foto: Northern Lights Salmon AS

Dugnadskulturen var viktig under algekrisen

Når krisen først inntreffer, er oppdretterne der for hverandre, ifølge en ny rapport fra Nofima fast.

I rapporten tar Nofima for seg spørsmålet om beredskapen var god nok under algekrisen i vår.

I mai ble oppdrettere i Nord-Norge truffet av en algeoppblomstring som tok livet ut av om lag 14.000 tonn fisk. Fjorten oppdrettsselskaper skal ha blitt rammet ifølge Nofimas pressemelding. Dødeligheten i nord skyldtes en oppblomstring av algen Chrysochromulina leadbeateri

Flere selskaper måtte også ty til å permittere arbeidere

Intervjuet rammede oppdrettere

Rapporten ble utført på oppdrag fra Sjømat Norge. I den har Nofima kartlagt hendelsesforløpet i ukene hvor oppdrettsnæringen i Nord-Norge var på alerten. 

«Målet var å finne ut hva både oppdrettere, leverandører og myndigheter lærte av denne krisen, og hva som bør gjøres for å håndtere en eventuell fremtidig krise bedre», heter det i en pressemelding fra Nofima. 

For å komme til bunns i dette intervjuet forskerne flere oppdrettere, forskere og myndigheter. 

- I all hovedsak kan vi si at beredskapsplan og krisestab hos oppdretterne fungerte godt. Til tross for at kapasiteten til å håndtere så store mengder død fisk ikke var god nok, opplevde de rammede oppdretterne at de fikk hjelp fra alle kanter, forteller seniorforsker Roy Robertsen i meldingen. 

Bruker erfaringen til å forberede for nye oppblomstringer 

- Regler og utstyr kan man planlegge og lovfeste. Men det at folk stiller opp for hverandre, låner ut båter og merder og deler sin kunnskap, det kan ikke reguleres. Dugnadskulturen hadde enorm betydning for utfallet av denne krisen, sier seniorforsker Kine Mari Karlsen.

Nofima bruker nå erfaringene fra algeoppblomstringer til å planlegge hvordan oppdrettsnæringen og myndighetene skal forberede seg på eventuelle nye kriser i fremtiden, som denne. 

Arbeidet i rapporten rundt algekrisen er del av «Havbruksforvaltning 2030»-prosjektet. Der jobber forskere med å skaffe kunnskap om hvordan «oppdrettere, forvaltning og leverandører i ulike geografiske områder samarbeider om blant annet drift og beredskap». 

( VILKÅR )
 
Del saken