Snøkrabbe fra snøkrabbetoktet til Akvaplan-niva sommeren 2019.Foto: Christian Skauge
Snøkrabbe fra snøkrabbetoktet til Akvaplan-niva sommeren 2019.Foto: Christian Skauge
Snøkrabbe fra snøkrabbetoktet til Akvaplan-niva sommeren 2019.Foto: Christian Skauge

Snøkrabben er mat for torsken

Det er bra for sild, lodde og polartorsk i Barentshavet.

Norske og russiske havforskere samler hvert år inn torskemager fra Barentshavet og analyserer innholdet i dem.

- Den første snøkrabba i torskemager ble funnet i 2003, men det var ikke før i 2010 at man kan si at snøkrabbe kom på menyen til torsk. Andelen snøkrabbe i kostholdet til torsken økte ganske raskt fra 2010 til 2014. Deretter har det variert en del, og i fjor utgjorde snøkrabba fem prosent av dietten til den største torsken, sier havforsker Bjarte Bogstad i en melding

Han er til daglig bestandsansvarlig for nordøstarktisk torsk ved Havforskningsinstituttet.

Forskerne har funnet ut at snøkrabbens inntog i Barentshavet først og fremst er bra for artene sild, lodde og polartorsk.

- Disse tre artene har alltid vært en viktig del av kostholdet til torsken. Den er en rovfisk som spiser det meste, og dermed forsyner torsken seg med snøkrabbe når den er tilgjengelig, sier forsker Cecilie Hansen ved Havforskningsinstituttet i meldingen. 

Mer snøkrabbe gjør nemlig at torsken spiser mindre sild, lodde og polartorsk enn vanlig. 

- Det reduserte beitepresset er faktisk så betydelig at det merkes på bestandene av alle tre artene, spesielt over tid, sier Hansen.

( VILKÅR )
 
Del saken