Lingalaks (Stadion Laks) har søkt om utviklingstillatelser for konseptet "Stadionbasseng".Foto: Nagelld / Stadion Laks
Lingalaks (Stadion Laks) har søkt om utviklingstillatelser for konseptet "Stadionbasseng".Foto: Nagelld / Stadion Laks
Lingalaks (Stadion Laks) har søkt om utviklingstillatelser for konseptet "Stadionbasseng".Foto: Nagelld / Stadion Laks

Stadion laks søkte om 16 utviklingstillatelser, får ja til to og en halv

Byggingen kan starte allerede om ett år.

Daglig leder i Stadion Laks Erlend Haugarvoll er fornøyd med tilsagnet fra direktoratet. 

- Vi har lagt oss klar og utviklet prosjektet så langt. Nå går vi over i en forprosjekteringsfase der vi skal klargjøre for første byggetrinn. Konseptet er på plass, nå gjenstår det bare å endelig spikre de forskjellige løsningene vi skal bruke, sier han til IntraFish. 

Selskapet har ikke klargjort leverandørene for anlegget, men dette kommer til å gjøres nå som tillatelsene er på plass, ifølge Haugarvoll. 

- Vi har knyttet oss en del leverandører gjennom prosjekteringen, men nå skal vi finne resten av samarbeidspartnerne våre for prosjektet. 

Skal bygge innen halvannet år

Haugarvoll forteller at oppstarten for første byggetrinn kommer an på fremdriften i prosjekteringen:

- Men vi ser for oss å begynne byggingen innen ett, eller halvannet år. Vi tenker også at selve byggetiden fort kommer til å ta ni måneder. Deretter kommer vi til å begynne med testing og igangkjøring. 

Stadion Laks ønsker også å få anlegget inn på en lokalitet i Hardanger. Men dette er enda ikke klargjort. 

Konseptet er klart

Stadionbassenget er et semi-lukket anlegg i betong for oppdrett av laks.

Opprinnelig ville Stadion Laks ha 15 utviklingstillatelser for «Stadionbasseng» i 2016, men det ble senere endret til 16 tillatelser.

Fiskeridirektoratet innstilte først på at selskapet skulle få to tillatelser på 780 tonn og én tillatelse på 289 tonn for å teste konseptet.

Det er direktoratets innstilling som ble den endelige tillatelsen for prosjektet. I søknaden om 16 tillatelser ble omtrent 13,7 av dem avslått.

Ble avslått igjen

Stadion Laks påklaget først Fiskeridirektoratets innstilling om tillatelser som de nå mottok. Selskapet fulgte opp ved å sende en alternativ søknad til direktoratet. Den innebar å utvikle to forskjellige versjoner av det omsøkte bassenget på samme lokalitet, der basseng nummer 2 var 50 prosent større enn det første. 

Biomassebehovet til denne løsningen lå på 6.930 tonn. Fiskeridirektoratet omgjorde beslutningen og vedtok at Stadion Laks skulle få tre tillatelser på 780 tonn og en tillatelse på 408 tonn - en total på 2.748.

Denne søknaden avslo Fiskeridirektoratet, og etter et møte mellom de to partene i 2018, sendte Stadion Laks saken som klage til Nærings- og fiskeridepartementet. 

Trakk klagen, fikk tillatelsene 

«På forespørsel fra Stadion Laks AS bekreftet Fiskeridirektoratet i e-post 21. februar 2019 at direktoratet ville gå videre med behandling av søknaden basert på ett basseng, med sikte på å tildele inntil 1849 tonn MTB i tråd med direktoratets første vedtak om delvis avslag, dersom klagen ble trukket. Stadion Laks AS trakk klagen 11. april 2019», heter det i tilsagnet Fiskeridirektoratet publiserte 4. november 2019. 

( VILKÅR )
 
Del saken