«Selvåg Senior» på fiske. Arkivfoto: Rune Kvamme
«Selvåg Senior» på fiske. Arkivfoto: Rune Kvamme
«Selvåg Senior» på fiske. Arkivfoto: Rune Kvamme

Skal bruke 15 millioner på å utvikle nye, klimavennlige kjølesystemer i fiskebåter

Håpet er å komme frem til ny kunnskap og teknologi som også kan spres til andre land.

Forskningsprosjektet CoolFish starter opp for fullt denne høsten, og skal vare i fire år. Ambisjonen er å utvikle energieffektive og klimavennlige systemer for kulde- og varmeproduksjon om bord på fiskefartøy. Teknologien som utvikles vil også være aktuell for brønnbåter.

Nye designløsninger

- Vi ønsker å gjøre det enklere for dem som bygger nye fiskebåter å ha samlet informasjon om hva som er energieffektivt og bra for klima og miljø, sier seniorforsker Kristina Norne Widell i Sintef Ocean til Tekfisk. 

Det er Sintef Ocean som leder forskningsprosjektet, mens MMC First Process, Sørheim Holding og Ulmatec Pyro er med som industripartnere.

- Flere andre bedrifter er også i diskusjon om å være med, sier Widell. 

Det skal blant annet utvikles designløsninger for 

  • energieffektive kjøleanlegg som bruker naturlige kjølemidler
  • utnyttelse av kulde fra LNG-drevne skip 
  • integrerte varme- og kuldesystemer om bord på båter 

På sildefiske

Forskerne skal blant annet på tokt med «Selvåg Senior», som Sintef tidligere har samarbeidet med.

zoomKristina Norne Widell, seniorforsker i Sintef Ocean.
Kristina Norne Widell, seniorforsker i Sintef Ocean.

- Vi skal måle energiforbruket i forbindelse med sildefisket. Da vil vi se hvordan det er på en vanlig båt i dag, se muligheter for forbedringer, og sammen med industrien komme med anbefaling til hvordan det kan gjøres, sier Widell.

Det er nemlig ikke bare drivstoffet til fiskebåtene som bidrar til utslipp av klimagasser. Om bord er det også energikrevende utstyr for å holde fangsten kald eller frosset. Noen anlegg inneholder syntetiske kuldemedier, som er gasser med høy klimaeffekt. 

- I dag brukes overskuddsvarme fra motorene til oppvarming om bord, men det kan endres hvis det kommer nye fremdriftssystemer, sier Widell.

Hun viser til at en del landbasert industri bruker overskuddsvarmen fra kuldeanlegget til oppvarming gjennom en varmepumpe. 

- Dette kan også være aktuelt i fiskebåter, men i en båt er det begrenset med plass, så da må man finne kompakte anlegg for dette, sier hun.

Nye former for drivstoff

I tillegg endrer nye drivstoff som LNG (flytende naturgass) og elektrisitet både behovet for og måten man produserer varme og kulde om bord. 

- Flere båter går over til LNG-drift, og gassen lagres ved lave temperaturer. En del av prosjektet skal se på om det er mulig å utnytte kulden i LNG til kjøling av fisk om bord, sier seniorforskeren. 

En masterstudent skal simulere hvordan ulike løsninger kan være og hvor mye man kan få ut av kulden i LNG.

- Vi skal også se på mulighetene for båter som går over til elektrisk drift, og om det er noe å hente på å samkjøre varme- og kuldeproduksjonen, sier Widell. 

zoomNye «Libas» skal bruke LNG som fremdriftsmiddel.
Nye «Libas» skal bruke LNG som fremdriftsmiddel.

Naturlige kuldemedier

Prosjektet er finansiert gjennom Forskningsrådets EnergiX-program. Den totale rammen er på 15,5 millioner kroner. Industrien skal bidra med 20 prosent, mens Forskningsrådet dekker resten. 

Tidligere var det vanlig med syntetiske kuldemedier om bord i norske båter, som ga store klimagassutslipp. 

- Men de siste 20 årene har vi i Norge lagt om fra syntetiske kuldemedier som påvirker klima og miljø til naturlige kuldemedier, som ammoniakk, sier Widell.

Ulempen med ammoniakk er at det kan være farlig om man ikke tar riktige forholdsregler. 

- En del land har valgt å ikke bruke det, men det har fungert bra i Norge, sier Sintef-forskeren.

zoomMMC First Process, en av industripartnerne, leverer blant annet kjøleanlegg til fiskebåter.
MMC First Process, en av industripartnerne, leverer blant annet kjøleanlegg til fiskebåter.

Bruke CO2?

Kuldeanlegg i butikker og mange varmepumper bruker CO2 som kuldemedium, og Widell tror det kan ha  et potensial også i båter.

- Det er ikke samme risiko med CO2 som med ammoniakk, men anleggene jobber på et høyere trykknivå, og det kan være en utfordring å få store nok kompressorer, sier hun.

Selv om det kanskje ikke høres slik ut, er CO2 et klimavennlig alternativ sammenlignet med de syntetiske kuldemediene.

- De har 3000 ganger så stor negativ klimaeffekt som CO2, sier hun.

Teknologiutvikling

Hun håper de klarer å komme frem til gode, fremtidsrettede løsninger i prosjektet, som også kan eksporteres til andre land.

- I Norge har vi mye kjøling i båtene for å beholde god kvalitet på fisken. Det er på vei i andre land, og det er bra om de da starter med den nyeste og mest klimavennlige teknologien, sier Widell. 

Når prosjektet er ferdig, er målet at nye løsninger er implementert i fartøy, og at det er lettere å få oversikt over hva som er velge. 

- Vi vil ta utgangspunkt i dagens teknologi, og videreutvikle den, sier seniorforskeren. 

I tillegg til Sintef Ocean er NTNU og Sintef Energi med som forskningspartnere.

( VILKÅR )
 
Del saken