Snøkrabben er rask i vendingen. Foto: Arne Fenstad
Snøkrabben er rask i vendingen. Foto: Arne Fenstad
Snøkrabben er rask i vendingen. Foto: Arne Fenstad

Video viser at snøkrabbe fanger krill. Det overrasker forskerne.

Krabben hopper flere ganger for å fange krill, og den ser også ut til å lykkes.

Det er et videoopptak fra bunnkartleggingsprogrammet Mareano som viser dette. 

Havforsker Børge Holte i Mareano er overrasket over at snøkrabben ser ut til å forsyne seg med levende krill, ifølge en pressemelding fra Havforskningsinstiuttet. 

- Opptakene viser at dette er en art som er rask i vendinga. Vi ser at den gjør kraftige byks. Det er overveiende sannsynlig at den hopper for å fange krill. Det er i tråd med evolusjonen - arter som dette har ikke såpass energikrevende adferd uten at det har et formål, sier han i meldingen. 

Forsker Jan H. Sundet ved Havforskningsinstituttet har sett på opptakene. Han har også gransket mager fra snøkrabbe. 

- Da slo det meg at krabbene hadde spist mye krepsdyr. I første omgang regna jeg med at det stamma fra døde dyr, men nå er jeg sikker på at de undersøkte krabbene hadde spist levende krepsdyr, blant annet krill, sier Sundet.

Opptakene er gjort under et tokt i den norske delen av Smutthullet. De viser også at snøkrabben beveger seg raskt når det trengs. Andre videoopptak viser at snøkrabben også graver i mudderet når den leiter etter mat, og at den er svært systematisk.

Havforskningsinstituttet har lagt ut denne Halloween-inspirerte videoen: 

( VILKÅR )
 
Del saken