Slippen på Sørbøvåg med Yatek AS sin «Ayla» på vei opp.Foto: Finio AS
Slippen på Sørbøvåg med Yatek AS sin «Ayla» på vei opp.Foto: Finio AS
Slippen på Sørbøvåg med Yatek AS sin «Ayla» på vei opp.Foto: Finio AS

Finio og Sulefisk går inn i Akvahub

Akvahub er en felles forsknings- og utviklingsavdeling for eierne.

Med Sulefisk og Finio inne på eiersiden, er Akvahub oppe i ni eiere. 

Finio driver en slipp på Sørbøvåg for utrustning, vedlikehold og service på båter og flåter for oppdrettsnæringen. 

- I Akvahubs nettverk finner vi nå en samling av bedrifter med stor bredde og høy kompetanse innen havbruk. Vi er inne i en fase med sterk vekst, og da ser vi store fordeler ved å være tilknyttet en slik kompetansegruppe, sier daglig leder Fred Åge Hyllestad i Finio i en pressemelding. 

Akvahub

  • En felles FoU-avdeling for virksomheter tilknyttet havbruksnæringen
  • Stiftet i 2016 og har i dag ni eiere: Multivolt AS, Yatek AS, Bulandet Miljøfisk AS, Aqua Development AS, Seaweed AS, Skylesteinen AS, Aducate AS, Finio AS og Sulefisk AS
  • Hovedkontor i Leirvik i Ytre Sogn og avdelingskontor på Marineholmen i Bergen 
  • Er eiernes felles møtepunkt for utvikling og innovasjon

Sulefisk har både testet lukket oppdrettsmerd i sjø og var først ute med luselaser.

- Sulefisk ønsker å være en innovativ og uredd virksomhet med fremtidsrettet fokus på forskning og utvikling i havbruksnæringen. Gjennom Akvahub ser vi utvidede muligheter til videre arbeid knyttet til flere av våre utviklingsprosjekter, sier daglig leder Michael Niesar i Sulefisk i meldingen. 

Akvahub tilbyr eierne kompetanse og nettverk innen forskning, utvikling og innovasjon. 

Stiftelsen er blant annet involvert i planene om landbasert oppdrett på Bulandet, og skal være med og kartlegge potensialet for elektrifisering i Sogn og Fjordane

De syv andre eierne er: Multivolt, Yatek, Bulandet Miljøfisk, Aqua Development, Seaweed, Skylesteinen, Aducate.

( VILKÅR )
 
Del saken