Illustrasjon av en fullskala simulator med ny mulighet for å trene på fiske med ringnot.Foto: Kongsberg Digital
Illustrasjon av en fullskala simulator med ny mulighet for å trene på fiske med ringnot.Foto: Kongsberg Digital
Illustrasjon av en fullskala simulator med ny mulighet for å trene på fiske med ringnot.Foto: Kongsberg Digital

Her skal fiskere kunne trene på å fiske med ringnot

Målet er at man både skal kunne forske på fangstutstyr og trene på å bruke det.

Kongsberg Digital sin fiskerisimulator ble lansert i fjor. I dag kan man trene på trålfiske i K-Sim Fishery, men nå skal dette utvides til også å gjelde ringnot.

- Simulatoren gjør det mulig å trene på alle faser i ringnotfiske og kan utføres uten at mannskap blir utsatt for farlige hendelser eller at redskap og fartøy blir påført skader. Det er blant annet viktig å kunne trene på «slipping» for å unngå sprenging av not, stor dødelighet og påfølgende tap av fisk, sier Roar Pedersen, fagsjef fartøysteknologi i FHF i en pressemelding.

Skal også forske

Prosjektet blir delvis finansiert av FHF. Det dreier seg om å utvikle tilleggsfunksjonalitet i K-Sim Fishery for å kunne utføre forskning i bruk av ringnot. 

- Formålet med forskningen er å øke sikkerhet og effektivitet i operasjoner samt forbedre fiskeredskaper, fiskemetodikk og fangst- og lagringsprosedyrer med tanke på å øke fiskekvaliteten og redusert miljøbelastningen. I tillegg vil det nye simulatorsystemet kunne brukes til opplæring i ringnotfiske, heter det i meldingen.

Samarbeider

Når ringnotfunksjonen er utviklet, vil simulatoren bli installert ved flere utdanningsinstitusjoner slik at mannskap kan trene seg der. 

Oppstart er nå i år, og Kongsberg Digital skal samarbeide med Hordaland fagskole, Mørenot Austevoll AS, Austevoll Seafood ASA og Sørheim Holding AS. 

I Fosnavåg er det en egen simulator der man kan trene på å kjøre brønnbåt. Senja videregående skole har en simulator for kystskippersertifikatet.

( VILKÅR )
 
Del saken