Vaksinering av smolt.Illustrasjonsfoto: Pharmaq
Vaksinering av smolt.Illustrasjonsfoto: Pharmaq
Vaksinering av smolt.Illustrasjonsfoto: Pharmaq

Nå skal det forskes på hvordan laksens skinn kan gi beskyttelse mot lus

Men også hvordan vaksiner kan hjelpe mot infeksjonene.

Forskere ved NMBU og Veterinærinstituttet skal i samarbeid med University of California Berkeley undersøke hvordan vaksiner og skinnets mikroflora kan samvirke for å beskytte laks mot lakselusinfeksjoner.

- Det dreier seg om «mikrobiomer» - som er bakterie- og soppfloraen på skinnet til fisken. Vi skal se på hvordan vi kan fremme beskyttelse mot lakselus og den betydning som skinnet har for denne beskyttelsen. Vi ser på samspillet mellom vaksinering og mikrobiomet på huden og hvordan det påvirkes ved en luseinfeksjon, sier prosjektleder og professor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Øystein Evensen til IntraFish.

Forskerne skal undersøke hvordan vaksiner påvirker og samspiller med sammensetningen av mikroorganismer i lakseskinnet, og hvordan den kan gi beskyttelse mot lus ved å stabilisere mikrobiomet i skinnet.

- En infeksjon av lakselus fører til ubalansert flora i huden til laksen. Lusen endrer sammensetningen av floraen, og ikke til laksens fordel. Det er derfor vi kaller det et samspill mellom immunitet og mikroorganismene i skinnet i prosjekttittelen, sier Evensen.

- Ikke til fordel for laksen

Blant annet skal forskerne se på hvordan vaksiner påvirker bakteriebalansen i lakseskinnet, og hvordan den kan gi beskyttelse mot lus ved å stabilisere bakteriefloraen i skinnet. 

- En infeksjon av lakselus fører til ubalansert flora i huden til laksen. Lusen endrer sammensetningen av bakterieflora, og ikke til laksens fordel. Det er derfor vi kaller det et samspill mellom immunitet og bakteriekulturer i skinnet i prosjekttittelen, sier Evensen. 

Lakselussenteret har tidligere vist at laks som er mer resistent mot lakselusen pådrar seg større skader på skinnet ved at immunsystemet til fisken reagerer «hissigere» på infeksjonen. 

- Er dette noe dere kommer til å undersøke i forskningsprosjektet?

- Ja, en «aggressiv» immunrespons kan påvirke lakseskinnet, så vi er i den samme tankegangen. En reaksjon mot en infeksjon må være balansert uten at det oppstår vevsskade.

Kan vaksiner jobbe i laksens favør?

Evensen forteller at forskerne stiller seg selv spørsmålet: «om lakselus påvirker bakteriefloraen i laksens skinn negativt, kan det også være en mulighet for at bakteriefloraen kan brukes til å jobbe i laksens favør?». 

- Det er mange ting som kan hjelpe mikroorganismene, men det vi ser på nå, er om vaksiner kan gjøre det. Vi bruker antigener fra lakselus og vaksinerer laksen på vanlig måte ved injeksjon i bukhula. Målet er å få et positivt og beskyttende samspill mellom vaksiner og mikroorganismene på huden. Målet er at vaksiner gir sterkere hud, til laksens fordel, sier Evensen.

Prosjektet er støttet av Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfinansiering (FHF). FHF utlyste prosjektet i mars 2019 som del av deres største satsing noensinne for å få bukt med lakselusen. Prosjektene ble utlyst for sammenlagt 64 millioner kroner.

Ved siden av NMBU fikk også Havforskningsinstituttet og Universitetet i Bergen tildelt prosjekter innenfor denne satsingen.

Likte du denne artikkelen? Les flere saker fra IntraFish.no:

( VILKÅR )
 
Del saken