KVOTERÅD: Havforsker Jan H. Sundet er bestandsansvarlig for kongekrabbe. Han påpeker at det ikke har vært en vesentlig endring i spredningen av krabben mot sør og vest.Foto: Gunnar Sætra/Havforskningsinstituttet
KVOTERÅD: Havforsker Jan H. Sundet er bestandsansvarlig for kongekrabbe. Han påpeker at det ikke har vært en vesentlig endring i spredningen av krabben mot sør og vest.Foto: Gunnar Sætra/Havforskningsinstituttet
KVOTERÅD: Havforsker Jan H. Sundet er bestandsansvarlig for kongekrabbe. Han påpeker at det ikke har vært en vesentlig endring i spredningen av krabben mot sør og vest.Foto: Gunnar Sætra/Havforskningsinstituttet

Kvoteråd på kongekrabbe: Forskerne anbefaler økning på 10 prosent

Havforskningsinstituttet (HI) mener kongekrabbebestanden tåler et litt høyere fisketrykk i 2020.

Instituttet tilrår at kongekrabbekvoten for 2020 ikke blir høyere enn 1530 tonn. Det er en økning på 130 tonn, eller nesten ti prosent fra kvoten i år, som er på 1400 tonn, melder HI i en pressemelding tirsdag.

Opprettholde et fiskeri

Havforsker Jan H. Sundet sier rådet er i samsvar med forvaltningsmålet til Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). 

- Det er tosidig. I området mellom Nordkapp og grensa mot Russland skal kongekrabbestanden forvaltes på en måte som tar sikte på å opprette et langsiktig kommersielt fiskeri. Derfor blir det fastsatt kvoter for dette området. Samtidig skal fiskeriet være såpass hardt at det begrenser spredninga vestover, sier Sundet.

- Bestanden holdes nede

HIs kvoteråd ble oversendt til departementet i dag. I rådet viser forskerne også til at spredningen av kongekrabbe ikke ser ut til å ha endret seg vesentlig de senere årene.

- Det ser ut til at det frie fisket vest for Nordkapp klarer å holde bestanden nede. Rett nok er det en del individer som «unnslipper» det frie fisket, og de kan gi opphav til lokale forekomster av kongekrabbe vest og sør for Nordkapp, forteller Sundet.

De siste årene har det kommet mange rapporter om kongekrabbe i områder nært Tromsø.

- Blant annet har kongekrabba etablert seg i Balsfjorden og gitt opphav til et betydelig fiskeri i det siste. Det ser likevel ut til at bestanden der holdes nede. Både yrkesfiskere og fritidsfiskere tar mye krabbe i dette området, avslutter Sundet.

( VILKÅR )
 
Del saken