Denne patenterte tørkemaskinen er installert hos Prima Protein i Egersund. Tørken brukes på fiskemelfabrikker og større slambehandlingsanlegg.Foto: Fjell Technology Group
Denne patenterte tørkemaskinen er installert hos Prima Protein i Egersund. Tørken brukes på fiskemelfabrikker og større slambehandlingsanlegg.Foto: Fjell Technology Group
Denne patenterte tørkemaskinen er installert hos Prima Protein i Egersund. Tørken brukes på fiskemelfabrikker og større slambehandlingsanlegg.Foto: Fjell Technology Group

Tørking av fiskeslam og fiskerester gir nye markeder for denne bedriften

Fjell Technology vil bidra til å utnytte slam fra lukkede oppdrettsanlegg og fiskeavskjær bedre.

Selskapet leverer anlegg for foredling av restråstoff fra slakteri og filetlinjer, rensing av avløpsvann og tørking av slam. 

- Kjerneteknologien vår er termisk og mekanisk avvanning, sier administrerende direktør Leif Gunnar Madsen i Fjell Technology Group til Tekfisk. Han startet opp selskapet i 2012.

- En ressurs

Selskapet har lenge levert tørkemaskiner og prosessutstyr til fiskeforedlingsfabrikker, som har gjort fisk og fiskeavskjær til mel. 

Den siste tiden har de også satset på havbruksnæringen. Oppdrettsanlegg på land må samle opp organisk materiale som består av blant annet fiskeavfall og fôrspill. Dette gir store mengder fiskeslam.

- Vi har jobbet med slambehandling i 40 år, og vet hva som er utfordringene med tørking av slam, sier Madsen.

Fjell Technology Group leverer skreddersydde prosessanlegg for tørking av slammet, og vil bidra til at det kan gjenbrukes i for eksempel gjødsel, brensel og på sikt fôr til insekter.

- Det gjør at slammet blir en ressurs, og den reisen har vi bestemt oss for å være med på, sier prosjektsjef og neste generasjon i selskapet, Halvard Madsen. 

zoomSalgssjef Roy Olav Hovlid (til v.) sammen med gründer og administrerende direktør Leif Gunnar Madsen og prosjektsjef Halvard Madsen.
Salgssjef Roy Olav Hovlid (til v.) sammen med gründer og administrerende direktør Leif Gunnar Madsen og prosjektsjef Halvard Madsen.

Fra oljeindustrien

Tidligere samarbeidet Fjell Technology Group med Bioretur om videreforedling av slammet. Gjennom det samarbeidet har Fjell Technology Group blant annet levert anlegg til Sævareid Fiskeanlegg i Fusa og Erko Settefisk i Sagvåg. Nå fortsetter selskapet satsingen inn mot havbruk på egen kjøl. 

- Vi er i ferd med å levere til Midt-Norsk Havbruk, og er i anbudsprosess med cirka ti anlegg, sier salgssjef Roy Olav Hovlid. 

Teknologien for tørking av slammet kommer egentlig fra oljeindustrien, og leveres i samarbeid med det bergenske selskapet Termtech. 

Restråstoff

Fjell Technology Group leverer også utstyr for tørking av slam til kommunale renovasjonsanlegg som det interkommunale selskapet Ivar i Rogaland. Hvert anlegg er skreddersydd.

Det er også prosessanleggene som produserer fiskemel og fiskeolje av fiskeavskjær fra slakterier og filetlinjer. Sammen med industrien satser Fjell Technology Group på å få mer verdi ut av restråstoff fra fisken. 

- Vi har levert hele tørkeanlegget for mel og olje til Prima Protein som startet opp i februar, sier Hovlid. 

Prima Protein produserer høykvalitets fiskemel og fiskeolje på Kaupanes i Egersund, og melet brukes blant annet som ingrediens i knekkebrød.

- Vi har en ambisjon om å gå fra avfall til ressurs, og få til en god utnyttelse av fiskefangst og restråstoff fra slaktelinjer og filetlinjer. På disse områdene skal vi være i førersetet, sier Hovlid.

De største markedene for tørkemaskinene til Fjell Technology er Norge, Japan og Island. 

- Vi har blant annet levert et anlegg i Japan der de trekker ut hormoner fra laksen som er vekstfremmende, og som kan brukes i nye produkter, sier Halvard Madsen.

zoomFjell FRS slambehandlingsanlegg hos Erko Settefisk på Sagvåg på Stord.
Fjell FRS slambehandlingsanlegg hos Erko Settefisk på Sagvåg på Stord.

Vietnam og tare

I tillegg har de begynt å snuse på leveranser til Vietnam, gjennom et program i regi av Innovasjon Norge.

- Vietnam er en stor eksportør av fisk og andre marine organismer, men teknologien ligger flere tiår bak oss. Vi har flere konkrete prosjekter, og jobber blant annet med en avtale om å levere et prosessanlegg til en tunfiskprodusent. Målet er å utnytte alle ressursene fra tunfisken, sier Hovlid. 

Tare er et annet marked bergensbedriften snuser på. 

- Tare er et ekstremt komplisert produkt å tørke. Der er vi med på forskningsprosjekter sammen med tre ulike bedrifter der vi tester ulike typer teknologier, sier prosjektsjefen. 

Det er et stort potensial for dyrking av tare i Norge, og tørket tare kan inngå som råstoff i en rekke ulike produkter, blant annet krydder.

- Vi jobber med å finne fremtidens metoder for å få til en energieffektiv tørking av tare, sier Halvard Madsen. 

( VILKÅR )
 
Del saken