Fant mikroplast ved Bjørnøya og i fjorder på Svalbard

Forskere har analysert finkornede prøver tatt fra bunnen i Kongsfjorden og Rijpfjorden på Svalbard, samt i et transekt vest for Bjørnøya, og fastslår at det er mikroplast i disse områdene.

- Resultatene viser at vi finner mikroplast omtrent alle steder der vi har tatt prøver, forteller kjemiker Stepan Boitsov ved Havforskningsinstituttet i en pressemelding.

Mikroplast er små partikler, under 1 mm i størrelse, som har veldig lang levetid i miljøet. De kan forårsake forskjellige skader for marine organismer.

Ulike plasttyper

- Vi ser også at det finnes mange ulike plasttyper i de kartlagte områdene. Det er funnet både polyetylen, gummi, nylon og noen andre typer mikroplast i prøvene, sier Boitsov.

Disse plasttypene har mange kilder, for eksempel bildekk og syntetiske tekstiler.

Prøvene som nå er analysert for mikroplast er tatt som en del av bunnkartleggingsprogrammet Mareano, der Havforskningsinstituttet, Norges Geologiske Undersøkelse og Kartverket samarbeider for å kartlegge dybde, biologi, geologi og forurensing i utvalgte havområder.

( VILKÅR )
 
Del saken