Aquatraz-merden til Midt-Norsk Havbruk. Foto: Midt-Norsk Havbruk
Aquatraz-merden til Midt-Norsk Havbruk. Foto: Midt-Norsk Havbruk
Aquatraz-merden til Midt-Norsk Havbruk. Foto: Midt-Norsk Havbruk

Fiskeridirektoratet følger med på Aquatraz-«rømmingen»

Men direktoratet kommer ikke med noen reaksjoner på hendelsen.

Fiskeridirektoratet gir Midt-Norsk Havbruk muligheten til å vurdere eventuelle skader på Aquatraz etter at merden blåste av gårde tirsdag forrige uke. 

- Så kommer vi naturlig nok til å inngå en dialog etterpå for å finne ut av hva som har skjedd. Dette er ikke en hendelse der selskapet har meldeplikt, siden det ikke var fisk i Aquatraz, sier seksjonsleder for havbruk i Region Midt i Fiskeridirektoratet, Ruth Lillian Kjæmpenes til IntraFish.. 

Skjedde i forbindelse med en vask

Hendelsen skal ha skjedd som en følge av sterk vind da merden var hevet for å vaskes.

- Aquatraz-merden var hevet for vask og desinfiseringsarbeid. Merden sto plassert på de spesialbygde flytepongtongene da høststormen ved 13-tiden tok tak i den over 20 meter høye og rundt 500 tonn tunge stålmerden. Det var opprinnelig meldt 18 m/s vind på stedet, og det ble gjort et ekstra sikringsarbeid med fortøyningene. Utover dagen tiltok vinden, skrev Midt-Norsk Havbruk i en pressemelding på tidspunktet

Fiskeridirektoratet er ikke involvert

Forskriftsmessig stilles det krav fra direktoratet til at merden skal være i forsvarlig stand når det er fisk i den. Siden Aquatraz var tom da den ble vasket, er ikke hendelsen underlagt noen forskrifter. 

Direktoratet holder seg oppdatert på situasjonen gjennom mediebildet, ifølge Kjæmpenes. Nyheten spredte seg raskt til direktoratet siden de har flere ansatte stasjonert i Rørvik. 

- Da vi forsikret oss om at det ikke var fisk i anlegget, ble oppfatningen vår av hendelsen annerledes. 

Følger med

Samtidig er Aquatraz bygget gjennom en utviklingstillatelse som har blitt gitt til Midt-Norsk Havbruk av Fiskeridirektoratet. 

- Da har vi interesse av å følge med. Hadde dette skjedd med en vanlig plastring et sted, hadde vi ikke holdt oss så oppdatert som vi er nå, sier Kjæmpenes.

Aquatraz er konstruert spesielt med tanke på å bevare stabilitet og flyteevne selv ved sterke ytre påkjenninger. Det skal være umulig for laksen å rømme fra merden.

Midt-Norsk Havbruk har det siste året testet ut første generasjon Aquatraz-merder på lokaliteten Eiterfjorden. Lokaliteten er allerede tømt for fisk. Aquatraz-merden skal etter planen nå flyttes til lokaliteten Kyrøyan i Vikna. 

Her kan du høre hva fiskehelsesjef Torulf Storsul fortalte om Aquatraz-merden tidligere i år: 

( VILKÅR )
 
Del saken