Tone Falkenhaug ved Havforskningsinstituttet har forsket på dyreplankton i 18 år.Foto: Privat
Tone Falkenhaug ved Havforskningsinstituttet har forsket på dyreplankton i 18 år.Foto: Privat
Tone Falkenhaug ved Havforskningsinstituttet har forsket på dyreplankton i 18 år.Foto: Privat

Mye av forskningen på norske hoppekrepser er hundre år gammel. Det skal hun gjøre noe med.

- Det er på tide å gjøre nye undersøkelser for å finne ut hvilke arter vi har i områdene våre, sier forsker Tone Falkenhaug.

Den norske forskeren Georg Sars jobbet med små hoppekreps på begynnelsen av 1900-tallet. 

- Mye av det vi vet om artsmangfoldet i norske farvann, er basert på hans arbeid, sier Falkenhaug i denne podkasten:

Til neste år skal hun og kolleger i gang med et forskningsprosjekt for å finne ut mer om hoppekrepsen som holder til like over havbunnen langs norskekysten.

De bitte små krepsdyrene er en viktig dyregruppe i havet, blant annet som mat for fiskelarver.

Prøver av hoppekrepsene vil bli tatt på ulike tokt, og når forskerne har funnet ut hvilke arter det er snakk om, skal dataene samles i et DNA-bibliotek. 

- Hoppekreps er tallrike og artsrike, det finnes mer enn 14.000 ulike arter av hoppekreps på verdensbasis, sier Falkenhaug.

Hør mer om hvordan utbredelsen av hoppekreps kan si noe om klimaendringer og hva hun mener om at det åpnes for fiske på raudåte (som er en hoppekreps).

Det gjør du ved å trykke på spilleren over. Du finner også Tekfisk i iTunes og på Spotify.

Her er noen utvalgte episoder:

( VILKÅR )
 
Del saken