Slik blir nye «Havvon». Søsterskipet «Havfjord» skal rigges likt, men får rød farge. Illustrasjon: Karstensens Skibsværft
Slik blir nye «Havvon». Søsterskipet «Havfjord» skal rigges likt, men får rød farge. Illustrasjon: Karstensens Skibsværft
Slik blir nye «Havvon». Søsterskipet «Havfjord» skal rigges likt, men får rød farge. Illustrasjon: Karstensens Skibsværft

Denne båten skal rigges for fire tråler

Søgne-fisker Carl Aamodt (29) vil teste ut nye måter å fiske på og nye metoder for å ta vare på fangstene.

180 millioner kroner koster de to søsterskipene den unge fiskeren har bestilt fra Karstensens Skibsværft

- Vi har lenge ønsket oss noe nytt, og vi venter at vi på den måten kan øke produksjonen og fiske mer effektivt, økonomisk og miljøvennlig, sier Aamodt til Tekfisk. 

De to båtene er bestilt av rederiet Noruega AS, der Aamodt har med seg to skotske brødre i den daglige driften, James Thores jr. og Scott Andrew Thores.

Fire tråler

Båtene skal rigges både for snurrevad og trål. Nytt er det at Aamodt og kollegene vil prøve seg på fire trålsystemer om bord. 

- Det kan være spennende innenfor ulike typer bunnfiskeri, der du vil kunne oppnå en større fangstbredde og en lavere fangsthøyde. Da kan vi unngå uønsket bifangst, men samtidig oppnå samme fangst av artene som befinner seg på bunnen, sier han. 

Så vidt han vet er det i dag ikke noen norske fartøy som fisker med fire tråler samtidig. 

- Det finnes prosjekter i utlandet. Vi har latt oss inspirere litt av det vi ser de kan klare i Danmark, Storbritannia og Frankrike, sier Aamodt. 

Fire tråler er noe de skal teste ut og se hvordan det fungerer, men snurrevad blir hovedredskapen. 

- Det er mer enn fremtidsmulighet og en spennende utvikling.

Remøy Sea Trawl i Møre og Romsdal utvikler også et system med fire tråler, og har fått 4,6 millioner til dette av Innovasjon Norge. 

zoomReder Carl Aamodt (t.v.) på Danfish-messen med James Thores jr. som er med i den daglige driften av rederiet Noruega AS.
Reder Carl Aamodt (t.v.) på Danfish-messen med James Thores jr. som er med i den daglige driften av rederiet Noruega AS.

Kvaliteten skal opp

Ennå kan ikke rederen si så mye konkret om utstyr eller leverandører til de to nybyggene.

Det viktigste med de to nye fartøyene blir å heve kvaliteten på fisken. I fabrikken vil de vektlegge fangsthåndtering og -behandling. 

- Når vi fisker med snurrevad, får vi levende fisk og en fantastisk kvalitet om bord. Vi tror at veldig mange båter, inkludert våre egne, forringer kvaliteten gjennom produksjonen, sier Aamodt. 

Han mener fisken starter reisen med den beste kvaliteten når den tas over ripa, men at fisken håndteres for røft, slik at det som ender i lasterommet får dårligere kvalitet enn det som er mulig. 

- Vi ønsker å sløye, sortere og pakke fisken på en mer skånsom måte enn det som er kutyme i dag. Da trenger vi en fabrikk som er skreddersydd. 

Fersk og frys

Fabrikken designer de sammen med verftet i Danmark. Leverandører er foreløpig ikke på plass.

- Den største usikkerhetsfaktoren er om vi skal ha en ren ferskfabrikk, eller om vi skal utruste for frys også. Vi venter at det kommer noen avklaringer på det i løpet av høsten, sier Aamodt.

- Hva har du lyst til? 

- I utgangspunktet har vi lyst på en kombinasjon av fersk og fryst, men det avhenger av hvordan vi totalt sett kan forsvare det i driftsprofilen. 

Installerer ensilasje

Carl Aamodt er å finne blant de 35 som har søkt om raudåtetillatelse. Hvorvidt det blir ja eller nei på den søknaden, vil også få konsekvenser for utformingen av fabrikken. 

Fiskerne skal ta vare på restavfallet med å installere ensilasjesystem om bord og sørge for å levere rogn og lever.

- Vi er i en prosess med de tre tilbyderne av ensilasjesystemer som finnes, sier Aamodt.

Målet er at alle leverandører er på plass innen utgangen av februar neste år.

zoomSlik blir nye «Havfjord». 
Slik blir nye «Havfjord». 

Trenger skikkelige verktøy

Å bestille to båter på en gang kan gi mange fordeler. 

- Vi får en søsterskipseffekt både ved byggeoppfølging, ved valg av hovedkomponenter og på leveranser. Vi får større ordrer og forutsetning for å få fornuftige avtaler, sier Aamodt. 

- Hvor mye er 180 millioner kroner for deg? 

- Det er vel like mye for deg som for meg. 

- Det er jeg ikke helt sikker på. 

- Jeg ønsker ikke å gå så dypt inn i det, men vi har tro på det vi holder på med og har tro på å drive en skikkelig forretning. Da trenger vi skikkelige verktøy, og det har sin pris. Skulle vi skapt tilsvarende inntjening i for eksempel det pelagiske segmentet, hadde vi måttet investert omlag det firedobbelte. Det får de store guttene drive med, det er som kjent forskjell på far og katten.

Batteripakker og elektriske vinsjer

Båtene finansieres gjennom banklån og egenkapital. 

- Vi kommer til å kikke på muligheter for å hente inn støtte fra Enova skråstrek NOx-fondet, men den prosessen er ikke ferdigstilt. Da vil vi se på om det er mulig å velge enda mer miljøvennlige løsninger. 

- Hvilke miljøvennlige løsninger har dere valgt?

- Vi har valgt noen drivlinjer som bringer betydningen av ordet drivstofføkonomi til et nytt nivå, men jeg kan ikke være mer konkret. 

Aamodt forteller imidlertid at de vurderer en kombinasjon av batteripakker og elektriske vinsjer. 

- Går dere for batteri på fremdriften? 

- Nei, vi opplever at dette med elektrisk fremdrift er plasskrevende. Bruttotonnasje er et volummål, og om du velger plasskrevende løsninger, går det på kompromiss med andre positive ting som fabrikk og lasterom.

Har solgt en av båtene

Noruega AS eier i dag to snurrevadfartøy som også heter «Havvon» og «Havfjord», bygget i 1987 og 2000.

Gamle «Havvon» er solgt, mens det ennå ikke er bestemt hva som skjer med «Havfjord». 

- Det er ikke besluttet om vi selger den eller beholder den når de to nybyggene er klare, sier Aamodt. 

Flere ansatte

Carl Aamodt er eier og medeier av tre andre båter også: garn- og snørebåten «Poseidon», reketråleren «Grepan junior» og den pelagiske tråleren «Sille Marie». De to første er mindre fartøy som det er lite drift på, mens det er full drift på «Sille Marie». Aamodt har ingen planer om salg av noen av disse. 

I alt er det 43 ansatte på båtene Aamodt er involvert i. 

- Vi kommer sannsynligvis til å foreta noen nyansettelser knyttet til nybyggene i løpet av neste år, sier rederen. 

Båtene bygges hos Karstensens Skibsværft i Skagen i Danmark, og skal være ferdige i mars 2021. 

( VILKÅR )
 
Del saken