Næringer i havet søker fellesskap

I et prosjekt ledet av Senter for hav og Arktis skal sentrale norske havnæringsaktører finne svar på hvordan sameksistens i havet kan se ut i framtiden.

Status for sameksistens blant havnæringene skal kartlegges og realistiske framtidsscenarier skal presentere. Prosjektet søker en felles forståelse av bærekraftsbegrepet, som kan støtte opp om vellykket sameksistens og vil gi råd om hvordan bedre sameksistens og synergier kan oppnås.

- Aktiviteten, spesielt i kystsonen, er økende og det er viktig å finne løsninger som unngår arealkonflikter. Vi tror det kan skapes synergier og vinn-vinn-situasjoner der vi i dag ser utfordringer. Det fordrer imidlertid samarbeid og derfor gleder det oss stort at næringene selv bidrar i prosjektet, sier direktør Jan-Gunnar Winther ved Senter for hav og Arktis, i en pressemelding.

Med på laget er Equinor, Norsk olje og gass, Sjømat Norge, Norges Råfisklag og Norges Rederiforbund. Aktørene er del av senterets fagråd, og vil bidra i finansieringen av prosjektet.

Menon Economics og SINTEF Ocean har fått i oppdrag å gjennomføre prosjektet. Gjennom det neste året skal de skrive tre rapporter på vegne av senteret.

( VILKÅR )
 
Del saken