Atlantic Sapphires landbaserte lakseanlegg i USA kan trolig påvirke handelsdynamikken med laks - om de lykkes.Foto: Atlantic Sapphire
Atlantic Sapphires landbaserte lakseanlegg i USA kan trolig påvirke handelsdynamikken med laks - om de lykkes.Foto: Atlantic Sapphire
Atlantic Sapphires landbaserte lakseanlegg i USA kan trolig påvirke handelsdynamikken med laks - om de lykkes.Foto: Atlantic Sapphire

En fjerdedel av lakseproduksjonen kan komme fra landbaserte anlegg innen 2030

Det skriver analytikere fra Rabobank i en ny rapport.

- Landbasert lakseoppdrett kan bli en forstyrrende faktor i lakseoppdrett i løpet av de neste ti årene, og utgjøre en fjerdedel av den globale lakseproduksjonen innen 2030, skriver analytikere fra Rabobank i sin nye rapport.

Mange prosjekter

Globalt er det meldt om over 50 prosjekter med resirkuleringsanlegg (RAS) for matfiskproduksjon, ifølge Rabobanks analyse, og mer er forventet å komme. Det kan gi en potensiell tilbudstilførsel på 250.000 tonn laks fra landbaserte prosjekter innen slutten av neste tiår.

Det er vanskelig å beregne hvor mye matfisk som i dag produseres ved hjelp av resirkuleringssystemer, men Rabobank skriver at det trolig ikke er mer enn 3000 tonn globalt.

Analysen av investeringer i landbaserte prosjekter viser ifølge Rabobank at en tredjedel av prosjektene sikter mot en årlig produksjon på 5000 tonn innen 2026 eller senere. Flertallet tar sikte på å produsere mellom 5000 og 35.000 tonn.

Tror ikke alle vil lykkes

Rabobank-analytikere forventer ikke at alle prosjektene skal lykkes, og i rapporten trekker de frem tre kritiske faktorer for lokalisering av anleggene:

  • Prosjekter lykkes mer i et miljø der kompetanse og innovasjon er til stede, for eksempel i Norge.
  • Regioner uten lokal lakseforsyning, men sterk etterspørsel, er foretrukne mål for landbaserte produsenter.
  • Men det er mindre sannsynlig at dette fungerer bra uten tilgang til vann, logistisk infrastruktur, utsiktene til subsidier, energi og arbeidsressurser.

Størst effekt i markeder med liten produksjon

- Økonomiske flaskehalser, feil valg av forretnings- og markedsføringsstrategier, beliggenhet, arter og utsettelser vil sannsynligvis bety at planer om 700.000 tonn produksjon fra landbaserte prosjekter ikke vil oppnås innen 2030, skriver de i rapporten, men legger til at landbasert laks kan bli et mainstream-produkt om 10 år hvis produsentene kommer i nærheten av å nå «ambisiøse» mål på om en produksjon på 500.000 tonn.

- Lønnsomheten til prosjektene vil avhenge av produksjonsvolum, kostnader, priser og forbrukernes aksept av landbasert laks, heter det i rapporten.

I rapporten viser de også til at mens en økning på ti prosent til lakseproduksjonen i Norge eller Chile ikke ville være spesielt stort, kan en slik økning av produsert laks i Kina ha en effekt som kan endre handelsdynamikken.

( VILKÅR )
 
Del saken