På feltbesøk hos Ghanas eneste klekkeri for rekeyngel.Foto: Foto: Elin Reitehaug, Veterinærinstituttet
På feltbesøk hos Ghanas eneste klekkeri for rekeyngel.Foto: Foto: Elin Reitehaug, Veterinærinstituttet
På feltbesøk hos Ghanas eneste klekkeri for rekeyngel.Foto: Foto: Elin Reitehaug, Veterinærinstituttet

Ghana får norsk hjelp til å utvikle fiskeindustri og havbruk

Målet er blant annet at flere skal kunne leve av disse næringene.

Fisk for utvikling er et femårig prosjekt for kunnskapsutveksling mellom Ghana og Norge.

Bærekraft

De tre norske partnerne Veterinærinstituttet, Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet var med på oppstartsmøte i september.

- Fisk for utvikling har to komponenter. Den første gjelder marint fiske, og skal hjelpe Fisheries Commission i Ghana til å oppfylle sitt mandat med å forvalte havfiske på en bærekraftig måte, sier Ragnhild Balsvik, programkoordinator i Norge og seniorrådgiver hos Havforskningsinstituttet i en melding.

Den andre delen handler om akvakultur, og skal forbedre tilstanden til akvakulturproduksjonen i innsjøen Volta

- Og da spesielt regulatorisk forvaltningen og fiskehelse. Ghana har mange utfordringer innen både det marine og oppdrett, og vi ønsker å bidra til å forbedre forholdene og bidra til bærekraftig drift, fortsetter Balsvik.

zoomPå feltbesøk hos den lokale fiskerihavna i Prampram.
På feltbesøk hos den lokale fiskerihavna i Prampram.

Kunnskap og erfaring

Målet med prosjektet er å bidra til den samfunnsøkonomiske utviklingen av fiskesamfunn, til å skape arbeidsplasser, forbedre matsikkerheten i Ghana og bidra til økte inntekter gjennom bærekraftig forvaltning av Ghanas fiskeriressurser, både marint og i oppdrett.

- I løpet av dette femårsprosjektet ønsker jeg at fiskeri skal være en viktig bidragsyter til brutto nasjonalprodukt i Ghana. Jeg vil også at vi skal se at flere kan leve av fiske, både innen den marine delen og oppdrett, sier David Wuaku som leder prosjektet i meldingen.

De tre norske partnerne i prosjektet skal bidra med kunnskap og erfaringer for å hjelpe Fisheries Commission i Ghana å oppnå en mer bærekraftig drift.

( VILKÅR )
 
Del saken