Torskefiske fra «Helena».Arkivfoto: Arne Fenstad
Torskefiske fra «Helena».Arkivfoto: Arne Fenstad
Torskefiske fra «Helena».Arkivfoto: Arne Fenstad

FHF lyser ut 8 millioner til å utvikle fremtidens fangstteknologi for torsk og skalldyr

Utlysningen omfatter ikke trål, snurrevad og garn.

Målet med utlysningen er å bidra til at det utvikles lønnsom, ressurs- og miljøvennlig fangstteknologi for fiskeflåten under 15 meter.

Dermed lyser FHF ut inntil 5 millioner til fiskeredskaper innen torskesektoren. Dette kan gis til to eller tre prosjekter som ivaretar fangsteffektivitet, kvalitet og dyrevelferd. Hvert prosjekt kan støttes med inntil 2,5 millioner kroner, melder FHF.

I tillegg lyses det ut 3 millioner til passive fiskeredskaper for skalldyr. Også her er det snakk om to eller tre prosjekter. Disse kan støttes med inntil 1,5 millioner kroner. 

Innen fagområdet Fiskeriteknologi har FHF prioritert forskning og utvikling som bidrar til mer energieffektive redskaper, bedre kvalitet på fangst, samt minimering av redskapenes påvirkning på annen fisk, bunn og fauna, heter det i meldingen.

( VILKÅR )
 
Del saken