Illustrasjon av Bulandet Miljøfisk inkludert pilotanlegg.Foto: Bulandet Miljøfisk
Illustrasjon av Bulandet Miljøfisk inkludert pilotanlegg.Foto: Bulandet Miljøfisk
Illustrasjon av Bulandet Miljøfisk inkludert pilotanlegg.Foto: Bulandet Miljøfisk

Bulandet Miljøfisk har fått 23 millioner til å teste oppdrett på land

Sprenging av tomten begynner allerede nå i november.

Bulandet Miljøfisk har fått innvilget søknad om 20 millioner kroner i innovasjonslån og 23 millioner kroner i tilskudd fra Innovasjon Norge.

- Dette betyr at vi kan realisere prosjektet. Vi hadde ikke klart det uten, sier Asbjørn Dyrkorn Løland, daglig leder Akvahub AS i Tekfisk. Han betegner seg som FoU-avdelingen til Bulandet Miljøfisk.

Rent sjøvann

Gründerbedriften er klar for første byggetrinn, og en treårig pilotfase for å dokumentere sin miljøteknologi.

Selskapet skal nå rigges for pilotfasen med blant annet rekruttering av driftsleder i Bulandet.

zoomGründere Hans Haddal (venstre), Oddmund Storesund (i midten), og grunneier Ann-Margrethe Grepstad på tomta.
Gründere Hans Haddal (venstre), Oddmund Storesund (i midten), og grunneier Ann-Margrethe Grepstad på tomta.

- Nå blir det full fart i tre år fremover med å dokumentere produksjonen av landbasert fisk, sier Løland.

Bulandet Miljøfisk ble stiftet i 2015, og har brukt erfaringer fra både matfisk- og settefiskanlegg for å utvikle et system for landbasert akvakultur.

- Vi er i gang med prosjekteringsarbeidet. Første ledd er å gjøre klar tomten, vi begynner å sprenge nå i november. Vi har et mål om å få ferdig tomten i løpet av vinteren, sier Løland. 

Jobben med å få tak i utstyr går parallelt.

- Når vil det være fisk i karene?

- Jeg tør ikke si det helt, tidslinjen beveger seg litt. Men til høsten neste år har vi forhåpentligvis fisk, kanskje litt før, sier han. 

- En unik mulighet

Bulandet-modellen er basert på gjennomstrømming av rent sjøvann. Selve systemet blir bygget ned i grunnen under havnivå.

- Hele prinsippet er at dette er et gjennomstrøningsanlegg, ikke RAS-anlegg slik som mange andre prosjekter er. Vi pumper opp friskt og rent sjøvann. Samtidig er det en viss grad av gjenvinning i anlegget for å spare på energibruken, sier Løland.

Selskapet skal blant annet se hvor mye vann som kan gjenvinnes uten å bruke biofilter.

- Modellen er utarbeidet slik at kargruppene er senket ned i grunnen, dermed slipper man å pumpe vannet like høyt som hvis hele karet stod over bakken, sier Løland. 

Resirkulering av vannet, altså RAS, er i dag den vanligste måten å drive landbasert oppdrett på.

- Litt av konseptet handler om at vi tror hvis vi skal kunne drive med landbasert oppdrett i Norge, må vi bruke de norske fortrinnene vi har, som er ren sjø og en kystlinje som gjør at vi kan ha den typen anlegg. Dette er ikke nødvendigvis noe en kan bygge opp hvor som helst, sier Løland.

Fem konsesjoner

I piloten skal de også se på effekten av lakselus og trening av postsmolt for å øke robusthet særlig mot de økende problemene med CMS (Hjertesprekk) og andre hjertelidelser.

- Bulandet Miljøfisk sitt pilotanlegg representerer en unik mulighet til å dokumentere en ny oppdrettsmodell basert på norske fortrinn. Sammen med Akvahub skal vi dokumentere fiskevelferd og utarbeide en driftsprotokoll for produksjon av en svært robust postsmolt og matfisk, sier Sigurd Handeland, amanuensis ved Universitetet i Bergen i en pressemelding.

Selskapet er tildelt fem landbaserte konsesjoner for lokaliteten Gjørøy N, og samarbeider med Akvahub, NORCE og UiB om forskning og utvikling.

( VILKÅR )
 
Del saken